Letos prvič elektronski vpogled v dosežke in dokumentacijo na splošni maturi

Foto: pixabay.com

Na novinarski konferenci glede aktualnega stanja v zvezi z epidemijo bolezni COVID-19 je sodeloval direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc.

V soboto, 30. maja 2020, se s pisnim izpitom iz angleščine začenja spomladanski rok splošne in poklicne mature. Za prvo opravljanje mature je prijavljenih 15.567 dijakov – 6.078 za splošno maturo in 9.489 za poklicno maturo. Nadaljevanje sledi v ponedeljek, 1. junija, s pisanjem eseja iz slovenščine, italijanščine oziroma madžarščine in pisnim izpitom iz matematike v soboto, 6. junija. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne in poklicne mature pa bodo potekali od 2. do 17. junija.

Epidemija je le v manjši meri vplivala na koledar izvedbe spomladanskega roka splošne mature 2020, in sicer z zamikom pisanja eseja pri materinščinah ter pri izvedbi izpitov pri glasbi ter sodobnem plesu na 30. maj 2020. Tako tudi letošnja matura omogoča zaključek srednješolskega šolanja in prehod v terciarno izobraževanje več kot 1.600 kandidatom, ki mature ne opravljajo prvič: tistim, ki imajo popravne maturitetne izpite, opravljajo maturo v dveh delih ali želijo izboljšati doseženi rezultat, da bi se lahko letos vpisali na želeni študij.

Vpliv epidemije se sicer delno odraža v prilagoditvah pri internih – praktičnih delih splošne mature, kar maturantom omogoča zaključek seminarskih nalog, laboratorijskih vaj, ekskurzij in terenskega dela. Šolske maturitetne komisije so tako maturantom podaljšale čas oddaje praktičnih izdelkov do 4. maja 2020. Maturantom je letos dana tudi možnost zamenjave vprašanja na ustnih delih izpitov po skupni presoji z učiteljem izpraševalcem, če se vprašanja nanaša(jo) na tiste dele snovi, ki so bile slabše obravnavane po 16. marcu 2020.

Mature bo v šolah bo izvedena brez mask na obrazu, Zupanc pa je poudaril, da bodo maske potrebne ob prihodu v šolo oziroma na poti do izpitnega prostora. Tudi sicer bodo veljali ukrepi umivanja in razkuževanja rok ter splošni higienski ukrepi. V učilnicah bo razporejenih 15 maturantov na razdalji vsaj 1,5 m. Med odmori maturanti učilnic ne bodo zapuščali, razen v nujnih primerih, učilnice se bo zračilo, maturanti se bodo razgibali znotraj učilnice.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni na šolah v ponedeljek, 13. julija, s šiframi pa bodo lahko v rezultate vpogledali tudi na spletni strani Rica. Kandidati pri poklicni maturi bodo z uspehom seznanjeni že v torek, 7. julija. Direktor državnega izpitnega centra je tudi omenil, da bodo lahko kandidati splošne mature na dan objave rezultatov letos prvič v svoje dosežke in izpitno dokumentacijo pogledali na daljavo. Elektronski vpogledi bodo trajali tri dni, in sicer od 13. do 15. julija. Rok za ugovore bo za vse kandidate do 16. 7. 2020. Vpogledi in ugovori pri poklicni maturi pa bodo na šolah potekali enako kot do sedaj.

Vir: Vlada Republike Slovenije