Letošnja zima povzročila dvakrat višje stroške kot pretekla leta

V sklop izvajanja obvezne gospodarske javne službe poleg rednega vzdrževanja javnih cest sodi tudi zimska služba, katera je bila v letošnji zimski sezoni v pripravljenosti od 15. novembra 2017 do 20. marca 2018. Ker nam je letošnja zima prinesla obilno sneženje in nizke temperature so stroški zimske službe v tem obdobju znašali 775.000 evrov, kar je približno dvakrat več kot v preteklih letih oziroma dobrih 100.000 evrov več kot je bilo predvideno.

Od 15. novembra 2017 do zadnjega dne preteklega leta so stroški zimske službe znašali 142.000 evrov. Preostalih 633.000 evrov stroškov je imela zimska služba med 1. januarjem in 20. marcem tega leta. Največ stroškov je imela zimska služba v mesecu februarju, ko so bile temperature kar triindvajset dni pod ničlo in so nastajale zaradi poledice ter snega na cestah izjemne razmere. Zato so vsa opravila in dejavnosti, potrebna za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa, stala 382.000 evrov. Javno podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o. je izvajalec gospodarske javne službe, ki skrbi za vzdrževanje javnih občinskih cest v Mestni občini Celje. Zimsko službo za javno podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o. opravlja družba VOC Celje d.d.. Na Mestni občini Celje imajo zelo visoke standarde izvajanja zimske službe in kljub dejstvu, da so bile v letošnji zimski sezoni resnično izredne razmere, nekateri občani z delom zimske službe niso bili zadovoljni oziroma so bila njihova pričakovanja prevelika.
Snow Plough, Winter Room Service
Na občini še zagotavljajo, da tako visokih standardov kot jih imajo pri njih nimajo nikjer v primerljivih evropskih državah, zato so očitki o neustreznosti delovanja zimske službe v večini primerov neupravičeni. Ker se morajo v takšnih zimskih razmerah vsi prilagoditi razmeram je pomembno, da občani pravočasno odstranijo sneg iz površin, ki jih zimska služba ne čisti, da se občani obujejo razmeram primerno, da pravočasno očistijo svoje avtomobile in da se od doma odpravijo prej kot bi se v normalnih vremenskih razmerah.
Na občini še opozarjajo, da mora po pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest zimska služba najprej očistiti vse ceste višjega prednostnega razreda, torej glavne vpadnice in mestni cestni križ. Priznavajo, da so v času intenzivnega sneženja plužne skupine včasih sneg, ki je bil težak odstranile na pločnike, katere ni bilo mogoče nemudoma očistiti. Hkrati pa opozarjajo, da jih pri njihovem delu velikokrat ovirajo nepravilno parkirana vozila in polomljeno drevje. Visoki stroški zimske službe bodo žal vplivali na izvajanje Letnega programa, zato bodo vzdrževalna dela na cestah najverjetneje malo okrnjena. Kljub vsemu si bodo v podjetju Vodovod – kanalizacija d.o.o. prizadevali za realizacijo čim večjega dela letnega vzdrževalnega programa. Poleg saniranja poškodb na vozišču in ostalih prometnih površinah, ki so nastala med zimo, morajo zagotoviti sredstva za košnjo trave ob cestah, čiščenje jarkov in brežin, popravilo jarkov, prometnih znakov, robnikov, polaganje novih asfaltnih prevlek, obnovitev barv na talnih obeležbah pred objekti.
 
M.I.