Letošnje lokalne volitve niso minile brez zapletov

Foto: nova24tv

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je razveljavila glasovanje za občinski svet Občine Rogaška Slatina v 2 in 3 volilni enoti na volišču, ki ima sedež pri Golub Zvonimir, Sp. Negonje 18.

Na omenjenem volišču so lahko volivci v nedeljo, 18. 11. 2018 glasovali za predstavnike občinskega sveta v 2. in 3. volilni enoti. Zaradi nepravilnosti je bilo ob 13. uri glasovanje ustavljeno. Ugotovljeno je bilo namreč, da so se na volišču pomotoma izdajale glasovnice volitvam v 2. volilni enoti za občinski svet tako volivcem 2. kot tudi 3. volilne enote. Nepravilnost so ugotovili, ko je ob 13. uri zmanjkalo volilnih lističev za 2. volilno enoto. Po posvetu z OVK Rogaška Slatina je bilo ugotovljeno, da zaradi zaznane napake ne bo mogoče pravilno ugotavljati izida volitev.

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je na 9. redni seji dne 19.11.2018 v zvezi z razveljavitvijo glasovanja za občinski svet Občine Rogaška Slatina v 2 in 3 volilni enoti na volišču 10603012 s sedežem Golub Zvonimir, Sp. Negonje 18, 3250 Rogaška Slatina sprejela Izjavo za javnost:

Zaradi možnosti vpliva na izid volitev se je OVK odločil za izdajo sklepa s katerim so razveljavili glasovanje na volišču Golub Zvonimir in razpisali ponovne volitve na podlagi obstoječih list kandidatov za Občinski svet Občine Rogaška slatina. Ponovljene volitve se bodo izvedle v nedeljo, 2. 12. 2018 od 7. do 19. ure. Bodo pa predčasne volitve za omenjeno volišče izvedene v sredo, 28. 11. 2018 od 7. do 19. ure. Občinska volilna komisija je tudi pri MNZ že naročila nov volilni imenik, na podlagi katerega bo o datumu ponovnega glasovanja čimprej pisno obvestila volivce vpisane v imenik tega volišča.

M.I.