Tako kot v preteklih nekaj letih bo tudi letošnja višina regresa odvisna od višine pokojnine. Letos bo tako najvišji regres za upokojence z najnižjo pokojnino znašal 437 evrov, za tiste z najvišjimi pa 127 evrov. Večina upokojencev bo svoj regres dobila izplačan  skupaj z julijsko pokojnino oziroma 31. julija.

Višina letnega dodatka za upokojence v letu 2019 (ZPIZ)

Višina pokojnine Višina letnega dodatka
do 470 evrov 437 evrov
od 470,01 do 570,00 evrov 297 evrov
od 570,01 do 670,00 evrov 237 evrov
od 670,01 do 810,00 evrov 187 evrov
od 810,01 evrov 127 evrov

 

Višina letnega dodatka za uživalce nadomestil iz invalidskega zavarovanja (ZPIZ)

Višina invalidskega nadomestila Višina letnega dodatka
do 670 evrov 237 evrov
od 670,01 do 810,00 evrov 187 evrov
od 810,01 evrov 127 evrov

 

Na ZPIZ-u ob tem poudarjajo, da se v znesek pokojnine oziroma nadomestila za obračun letnega dodatka upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine ali družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Za takšne osebe se višina letnega dodatka določi glede na skupen znesek pokojnin ali nadomestil iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujin.

V kolikor uživalec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu tudi letni dodatek obračuna in izplača v sorazmernem delu. Vsi, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juliju letos, bodo pripadajoči del letnega dodatka prejeli v sorazmernem delu glede na datum priznanja pravice skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila. Regres se jim bo tako obračunal po dvanajstinah.

 

Vir: ZPIZ