Letošnjo zimo bo na voljo brezplačna sol za posipanje javnih površin

Foto: VO-KA d.o.o.

Tudi letošnjo zimo bo v sklopu gospodarske javne službe vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Mestni občini Celje le-te vzdrževalo javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o., skupaj s pogodbenim izvajalcem. Letošnja novost, ki bo v veliko pomoč stanovalcem blokov je brezplačna sol za namen posipanja javnih površin, na katerih se zimska služba ne izvaja ali bolje povedano je izvajanje te dejavnosti velikokrat onemogočeno.

V prihajajočih dneh bo Mestna občina Celje na sedeže mestnih četrti in krajevnih skupnosti poslala obvestilo, da lahko predstavniki večstanovanjskih objektov na sedežu Režijskega obrata, ki se nahaja na Cinkarniški poti 19, brezplačno prevzamejo 15 kg soli na objekt za posipanje javnih površin (parkirišča, dvorišča, zunanja stopnišča). Sol bo mogoče prevzeti s potrdilom upravnika objekta in sicer vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do 10. ure.

Letošnjo zimo bi naj porabili 2000 ton posipne soli in 2500 m3 gramoznih posipnih materialov.

Za čiščenje 132 km lokalnih cest, 205 km javnih poti, 102 km pločnikov in pešpoti, 8100 m2 javnih površin ožjega mestnega jedra, 20.000 m2 interventnih poti, 10 km nekategoriziranih cest ter 31.500 m2 parkirišč v središču mesta bo skrbelo 35 delavcev. Pri svojem delu si bodo pomagali s 23 plužnimi enotami, med katerimi je 7 težkih tovornjakov, 1 specialni delovni stroj, 11 večjih traktorjev in 6 malih traktorjev. V kolikor bo letošnja zima spadala med povprečne, načrtujejo porabo 2000 ton soli in 2500 m3 gramoznih posipnih materialov.

Najprej se očistijo glavne ulice nato stranske.

Izvajalec del sporoča, da nudi 24-urno službo za nujne primere v zimskem času. V kolikor ponoči zapade večja količina snega izvajajo dela skladno z Izvedbenim programom zimske službe. Zato je stopnja nujnosti vzdrževanja posameznih cest določena na podlagi razvrstitve cest po prednostnih razredih. V naseljih bodo v tem primeru najprej očiščene glavne ulice in potem stranske. Prednost pri čiščenju imajo javne ustanove kot so: zdravstveni dom, gasilski dom, šole, vrtci.

M.I.