Levstikova ulica v celoti odprta za promet, nova dela spomladi

Foto: MOC

Pred dnevi je bil za promet znova odprt celoten stometrski odsek Levstikove ulice, od Gimnazije Celje – Center do križišča z Vrunčevo ulico, kjer so od 11. oktobra potekala obnovitvena dela. Zaradi gradbenih del je bila v tem času v omenjenem delu ulice v glavnem polovična, kratek čas pa tudi popolna zapora prometa. Dela v Levstikovi ulici še niso zaključena, saj je spomladi v prihodnjem letu načrtovana še razširitev pločnika na drugi strani ulice, kar pomeni ponovno zaporo ceste.

Trajanje gradbenih del je bilo daljše od predvidenega, ker je bila hkrati z vodovodom obnovljena tudi ostala komunalna infrastruktura  plin, elektrika, meteorni kanali.

Dela v Levstikovi ulici sodijo v sklop projekta Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje, ki predvideva, da bo na obeh straneh 100 metrov dolgega odseka Levstikove ulice urejena 2,55 metra široka mešana površina za pešce in kolesarje. Gradbena dela izvaja podjetje VOC Celje, stala pa bodo 70.500 evrov brez DDV.

V Mestni občini Celje si želijo, da bi predvidoma v prihodnjem letu tudi na novo preplastili ta že dotrajan odsek Levstikove ulice.

Avtor:MOC