Luč v temi za stanovanjsko problematiko mladih

Foto: Pixabay.com

V Državnem zboru RS je bil ponovno vložen predlog zakona, ki bi rešil stanovanjsko problematiko med mladimi, predlog zakona je v parlamentarni postopek že drugič v tem mandatu vložila poslanska skupina SDS. Trenutno je pri nas to neurejeno področje in zato mladi pri iskanju stanovanj naletijo na prenekatere ovire.

V Sloveniji je prišlo zaradi Jazbinškovega zakona do privatizacije družbenih stanovanj in posledično se je oblikoval trg, ki je temeljil na ponudbi in povpraševanju. Ta rešitev pa se je pokazala za neustrezno, saj je bila do leta 2004 ponudba stanovanj zelo skromna, po letu 2004 do leta 2007 pa so se gradili projekti, ki so ponujali veliko stanovanj za trg in tako je ponudba stanovanj drastično poskočila.
Zaradi pričetka krize leta 2008 je povpraševanje po stanovanjih bistveno upadlo in zaradi tega je na trgu ostalo veliko praznih in nedokončanih stanovanj. In ker je v tem obdobju kriza mlade prizadela boj kot odrasle, so posledično le-ti veliko težje dostopali do lastnih stanovanj.
House, Home Ownership, Domestic Life
 
Pomembno je, da se zavedamo, da 78. člen Ustave Republike Slovenije govori »Država ustvarja možnost, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje«, kar pa je s trenutno stanovanjsko politiko mladim onemogočeno. Zavedati se je potrebno tudi, da je Državni zbor že leta 2015 sprejel Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015-2025, ki je eden ključnih dokumentov za urejanje stanovanjske problematike.
S tem programom bi se odpravil primanjkljaj stanovanj na lokacijah, kjer je povpraševanje največje, povečalo bi se število najemniških stanovanj, izboljšal bi se standard obstoječih stanovanj in izboljšala bi se energetska učinkovitost stanovanj. Stanovanjski sklad je po trenutni ureditvi mladim tudi precej nenaklonjen, saj je večina stanovanj naprodaj, kar pa si mladi s trenutnimi zaposlitvami težko privoščijo in jim je veliko lažje stanovanje najeti kot kupiti. Predlog zakona tudi predvideva, da bi stanovanjski sklad ponudil stanovanja iz stanovanjskega fonda. Predlagatelj zakona želi, da se do dne 1. 6. 2018 nezasedena stanovanja iz fonda stanovanj Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za pravosodje, prenesejo na Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Teh stanovanj naj bi bilo okoli 219 in bi se ponudila izključno v najem mladim in mladim družinam. Predlagano je tudi, da bi lahko mladi po 5.-ih letih najema stanovanje odkupili, pri tem pa bi se plačane najemnine štele v odkupno ceno.

Za ta stanovanja bi lahko kandidirali vsi mladi, ki še niso dopolnili 35 let in jih je kriza doletela ravno v času iz prehoda zaključka izobraževanja na trg dela. Prav tako pa bi pri dodelitvi stanovanj imele pred posamezniki prednost mlade družine.

 
Child, Baby Boy, Baby, Childhood, Kid
V kolikor bi bil zakon sprejet, bi Stanovanjski sklad Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi zakona izdal razpis za oddajo stanovanj. Tako bi mladi lahko do konca leta prišli do svojih stanovanj.
 
M.I.