Mag. Boris Kupec pričel svoj drugi mandat na čelu družbe Elektro Celje

Foto: Elektro Celje

S prvim majem je svoj drugi štiriletni mandat na čelu uprave delniške družbe Elektro Celje pričel mag. Boris Kupec.  Skupino poleg obvladujoče družbe Elektro Celje sestavljata še odvisni družbi ECE in Elektro Celje OVI. Prvi poleg električne energije dobavljajo še druge energente, drugi pa poleg dobave električne energije zagotavljajo še storitve inženiringa.

V Skupini imajo trenutno okoli 700 zaposlenih, njihov cilj pa je, da zagotavljajo varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z električno energijo in energetskimi storitvami.

Ob nastopu drugega mandata je mag. Kupec poudaril, da v podjetju gradijo robustno in močno elektroenergetsko  omrežje, ki zagotavlja ustrezno moč in kvaliteto napetosti in toka, skladno z veljavnimi standardi. Notranje kontrole in tveganja so sestavni del poslovanja družbe. Ključna tveganja, ki jim je družba bila izpostavljena, so prepoznali in jih ocenili, prav tako jih redno spremljajo in jih obvladujejo.

V prvem nadatu 2016 – 2020 je bila po besedah mag. Kupca težava, ker obstoječi poslovni načrt družbe ni vseboval strateških ciljev in startegij, kar je pomenilo, da Skupina Elektro Celje ni imela poslovnega zagona, ki ga je nujno potrebovala. Z njegovim prihodom so pripravili nov Strateško poslovni načrt s katerim so postavili temelje za odgovorno vodenje in ravnanje uprave. Da je bil načrt uspešen dokazuje, da je svoj prvi mandat na čelu uprave Elektra Celje mag. Kupec zaključil s stalno astjo in dobrimi rezultati skupine.

Družba Elektro Celje je leto 2019 tako zaključila s poslovnimi prihodki v višini 68.443.737 eura, kar je 1,8 % več od načtrov. Čisti poslovni izid je prinesel družbi dobiček v višini 9.252.820 evrov, kar je 8,2 % več od načrtov.

M.I.