Mag. Ivan Simič: “Ne razumem nelogičnih in nasprotujočih zapisov ministrstva za finance ter upam, da nisem edini”

Foto: Nova24TV

Ministrstvo za finance je objavilo, da so se dohodki od davka na dodano vrednost v letu 2021 zvišal za 16 %, kar pripisujejo lanski zaustavitvi gospodarstva in potrošnji prebivalstva. Prav tako so navedli, da se je lani dohodek od pravih oseb povečal za 42,2 %, kar naj bi bila posledica visokega proračuna za leto 2021. Pri tem davčni strokovnjak mag. Ivan Simič opozarja na nerazumljivost in protislovnost navedb ministrstva, zato jih prosi za pojasnila.

Celoten zapis mag. Ivana Simiča objavljamo v nadaljevanju v celoti:

Ne razumem ministrstva za finance

Ministrstvo za finance je 03.11.2022 na svoji spletni strani objavilo podatke o realizaciji državnega proračuna v prvih desetih mesecih. Prihodki so za 1,3 milijarde oziroma 14,2 % evrov višji kot v primerljivem obdobju lani. Glede prihodkov iz naslova davka na dodano vrednost in davka od dohodkov pravnih oseb so zapisali:

Davek na dodano vrednost

»Prilivi iz davka na dodano vrednost so v obravnavanem obdobju narasli za 16 % na približno štiri milijarde evrov. Tolikšno rast pripisujemo lanski zaustavitvi gospodarske aktivnosti in potrošnje prebivalstva v času epidemije covida-19 in posledično učinku zadržane potrošnje v letošnjem letu. Na rast vpliva tudi visoka inflacija.«

Davek od dohodkov pravnih oseb

»Prilivi iz davka od dohodkov pravnih oseb so znašali približno 1,3 milijarde evrov, kar je 42,2 % več kot v enakem lanskem obdobju. To je posledica visokega poračuna za leto 2021 zaradi boljšega poslovanja podjetij v tem letu in posledično višjih letošnjih mesečnih akontacij.«

Upam, da nisem edini, ki teh dveh nelogičnih in nasprotujočih zapisov ne razumemPrihodki iz naslova davka na dodano vrednost so letos višji, zaradi lanske zaustavitve gospodarske aktivnosti, prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb pa so letos višji, zaradi poračuna za leto 2021 in višjih letošnjih akontacij in to zaradi lanskega boljšega poslovanja podjetij.

Zatvas prosim za pomoč, da mi sporočite, ali tega ne razumem samo jaz, ali tega na razumete tudi vi, ali pa so na ministrstvu za finance pozabili dopisati še kakšno obrazložitev. Vaše razmišljanje mi lahko pošljete na [email protected]

Prosim za pomoč pri tolmačenju teh dveh zapisov.

Mag. Ivan Simič

Vir: Blog Ivan Simič