Med 14. izbranimi izvajalci za program podporo družinam tudi JZ SOCIO Celje in društvo Eksena iz Šentjurja

Foto: pixabay.com

Ministrstvo je zaključilo izbor izvajalcev na podlagi Javnega razpisa za financiranje psihosocialnih programov z naslovom Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah (razpis). Izbranih je bilo štirinajst izvajalcev, ki bodo podpora centrom za socialno delo pri delu z družinami v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah.

Namen razpisa je bil izbor izvajalcev, ki bodo v sodelovanju s centri za socialno delo izvedli programe v obliki delavnic v podporo družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah. Izbranih je bilo štirinajst izvajalcev, ki bodo podpora centrom za socialno delo pri delu z družinami v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah. Razpisane vsebine bodo financirane v obdobju od septembra 2021 do septembra 2022.

Program različnih psihosocialnih delavnic bo naslavljal starše in druge osebe, ki izvajajo neposredno skrb za otroke in bo vseboval  podporo staršem pri iskanju rešitev razbremenjevanja otroka v procesu razveze staršev, krepitev starševskih kompetenc v družinah z velikim tveganjem in reševanje izzivov skupnega varstva in vzgoje otrok. Vključitev v programe je za vse uporabnike brezplačna.

Okvirna vrednost celotnega Javnega razpisa znaša 300.000,00 evrov oziroma 150.000,00 evrov na proračunsko leto.

Ob tem dodajmo, da sta sredstva prejeli tudi dve organizaciji iz naše regije in to sta JZ SOCIO – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje, ki bo prejelo v dveh letih skupno 12.640 evrov in društvo Eksena iz Šentjurja, ki bo skupno prejelo 27.000 evrov.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti