Med jesenskimi počitnicami pričetek težko pričakovane sanacije vrtčevskih igrišč v Celju

Foto: pixabay.com

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor in ljubljansko podjetje Inkaing, d.o.o., ki bosta poskrbela za sanacijo celjskih vrtcev, so v sredo 16. 10. 2019 v Narodnem domu staršem vrtčevskih otrok predstavili predvideno časovnico sanacije igrišč v enoti Mavrica Vrtca Anice Černejeve in enoti Riga raja vrtca Zarja.

Podjetje Inkaing, naj bi bilo kot izvajalec del izbrano tudi na podlagi dosedanjih izkušenj s to problematiko, saj so v Ljubljani že poskrbeli za sanacijo dveh vrtcev. Z demontažo igral in ostalimi pripravljalnimi deli po podjetje v enoti Mavrica pričelo 23. oktobra. Zaradi del bo 25. oktobra v enoti Mavrica skrajšan tudi čas varstva otrok do 14.30 ure. Ko bodo starši otroke odpeljali z vrtca bo izvajalec tudi pričel z izkopom in odvozom onesnažene zemljine. Matjaž Jerala direktor Inkainga je na srečanju s starši le-tem zagotovil, da bo izkopana zemljina nemudoma odpeljana iz Celja in predana podjetju Nerinvest, ki ima sedež v Andražu nad Polzelo, in je pooblaščeno za zbiranje in predelovanje gradbenih odpadkov.

Vsi, ki bodo v času jesenskih počitnic potrebovali varstvo za svoje otroke, bodo lahko koristili kateri drug vrtec. V Mavrici bo varstvo ponovno organizirano 4. novembra. Tudi po tem datumu bo izvajalec ob upoštevanju vseh varnostnih zahtev še vedno izvajal sanacijo igrišča, vendar bo zemljino izkopaval in odvažal samo v času, ko v vrtcu ne bo otrok. Takšna praksa se bo izvajala tudi pri sanaciji ostalih igrišč, kajti pri sanaciji je največja težava izkop zemljine, saj so lahko zaradi prašenja ravno takrat otroci najbolj izpostavljeni prašenju.

Gradbena dela znajo biti moteča tudi za okoliške prebivalce zato jih prosijo za potrpežljivost. Čas sanacije enote Ringa raja bo znan 23. oktobra, ko bo izvedena natančna časovnica, saj bo tudi to sanacijo izvajalo podjetje Inkainga. Trenutni načrti gredo v smer, da bi se dela v tej enoti pričela takoj po počitnicah. Tudi v tej enoti bodo otroci v času gradbenih del premeščeni v druge enote.

Na srečanju je bilo še povedano, da bo izvajalec dosledno upošteval varnostne ukrepe, s katerimi bodo preprečili prašenje zemljine. Nova zemljina bo pripeljana in Naklega na Gorenjske. Sanacija bo potekala pod nadzorom Biotehniške fakultete iz Ljubljane in AZ Inženiringa, d.o.o.. V času sanacije bodo vseskozi potekali tudi koordinacijski sestanki na katere bodo vabljeni predsedniki sveta staršev.

Vir: MOC