Med petimi prejemniki zlatega znaka Slovenia Green Destination tudi Rogaška Slatina in Podčetrtek

Donačka gora

Kriteriji Zelene sheme slovenskega turizma so pokazali, da si občina Rogaška Slatina zasluži Zlati znak Slovenia Green Destination. V tem primeru gre za mednarodno priznano oceno odgovornega in v trajnostni razvoj usmerjenega turizma. Občina Rogaška Slatina se je projektu Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green pridružila v letu 2017.

Da se lahko destinacija pohvali z bronastim, srebrnim ali zlatim znakom je potrebno prehoditi vse zahtevane korake, zbrati številne podatke ter ob presoji kazalnikov v petih kategorijah od presojevalcev prejeti ustrezne ocene. Rogaška Slatina in Podčetrtek sta bila vključena v dve ločeni, a med sabo prepleteni ocenjevalni metodi, ki sta zajemali sto kriterijev in številne druge indikatorje ter dosegla ocene, ki so pokazale, da si zaslužita zlati znak.
V tem ocenjevanju gre za nacionalni program in certifikacijsko shemo, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma ter destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja. Skozi znamko Slovenia Green takšno zeleno delovanje tudi promovira. Sama Zelena shema je bila razvita s ciljem pospešenega izvajanja zelenega turizma, ki je v razviti turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja. Slovenska turistična organizacija (STO) je tako že leta 2009 oblikovala strateške usmeritve na področju zelenega turizma, na podlagi katerih je bila pripravljena Zelena shema slovenskega turizma, ki temelji na evropskih in globljih merilih.
Slovenia Alpine Mountains Meadow Nature Sk
Kar je najbolj navdihujoče je, da je zlati znak Slovenia Green Destination prejelo samo pet destinacij in od teh petih sta dve, ki sta iz našega lokalnega okolja. Zaradi tega čestitke obema občinama za tako odlično delo in promocijo tega dela Slovenije. Čestitke ob tem naj prejmejo tudi destinacije Rogla – Zreče in Šentjur, ki sta prejeli srebrni znak Slovenia Green Destination, Laško in Celje za prejeti srebrni znak Slovenia Green Destination, Hotel Thermana Park Laško, Turistična kmetija Urška, Hotel Atrij Superior Terme Zreče, Hotel Natura Rogla in Terme zreče, ki so prejeli znak Slovenia Green Accomodation ter Kozjanski park za prejeti znak Slovenia Green Park.
 
M.I.