Včeraj se je na očitke nekaterih medijev, da Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške srčne kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom z novinarsko konferenco odzvala predsednica komisije Jelka Godec. Ostro je zanikala navedbe, da komisija deluje protiustavno in nezakonito. Glede navedb o razkrivanju občutljivih osebnih podatkov pa je povedala, da je vsa dokumentacija članom in nadomestnim članom preiskovalne komisije ter strokovnim sodelavcem na voljo zgolj v varni sobi iz katere se dokumentov ne sme odnašati.

Glede odločanja o strokovnih odločitvah in strokovnem delu zdravnikov na preiskovalni komisiji je Godčeva povedala: »Ob ustanovitvi preiskovalne komisije smo se tisti, ki smo podpisali akt o ustanovitvi, zavedali, da gre v delu preiskovalne komisije na področju otroške srčne kirurgije za občutljive zadeve, saj gre za področje specializacije, ki se ukvarja z najmlajšimi bolniki, torej otroci. Že ob ustanovitvi in prvih sejah smo v komisiji na mojo pobudo prejeli sklepe, da se v ničemer ne bomo dotikali strokovnih odločitev in da ne raziskujemo, ne preiskujemo, še najmanj pa objavljamo, ali zahtevamo kartoteke otrok, ki so bili zdravljeni na otroški kardiologiji. Prav tako na komisiji ne posegamo v strokovno delo kirurgov, kardiologov, temveč na področju otroške kardiologije iščemo izključno politično odgovornosti nosilcev javnih funkcij po zakonu o parlamentarni preiskovalni komisiji in po 93. členu ustave.«

Glede izjav v nekaterih medijih, da je preiskovalna komisija ustanovljena protiustavno in nezakonito je Godčeva povedala, da ustava izrecno določa, da lahko Državni zbor odredi preiskovalno komisijo v zadevah, ki so javnega pomena. »Zato na tem mestu ostro zanikam objave v medijih, ki so se pojavile od sobote do danes, o tem, da je preiskovalna komisija prejela tudi kartoteke otrok. To ne drži. Prav tako ne drži, da presegamo pristojnosti. Kar je preiskovalna komisija doslej storila je, da je evidentirala priče, da je opravila pripravljalna preiskovalna dejanja, s  katerimi smo določili gradiva, potrebna za našo preiskavo in da smo oblikovali dokazne sklepe,« je še dodala predsednica preiskovalne komisije Jelka Godec.

Glede zbiranja gradiva in sodelovanja z različnimi institucijami je Godčeva povedala, da je bilo zbiranje gradiva in sodelovanje v dosedanjem delu komisije zelo korektno, edino s strani UKC Ljubljana se je zataknilo. »Pridobili smo gradiva, za katere smo zaprosili, s strani NPU, SDT, KPK, UKC Maribor. Zahtevali smo tudi dokumentacijo od ministrstva za zdravje in dokumentacijo nekaterih bolnišnic, vezanih na nabave medicinskih materialov, UKC Ljubljana pa je zavrnilo naše prošnje za gradivo, z daljšo obrazložitvijo, v kateri so zapisali tudi, da bodo dokumentacijo izročili le po nalogu sodišča,« je povedala predsednica komisije.

Pri zbiranju gradiva je po navedbah predsednice komisije, le-ta od UKC Ljubljana zahtevala tudi korespondenco med vodilnimi in kardiologi, zahtevali so gradivo na temo razrešitve dr. Rajka Kende ter pogodbe s tujimi institucijami, tujimi in domačimi zdravniki.

Foto: Nova24TV

»V UKC Ljubljana so zavrnili, da bi nam posredovali dokumentacijo glede korespondence in glede dr. Kende, dali pa so nam ustrezno anonimizirane pogodbe z institucijami in zdravniki. Če so nam dali to, bi nam lahko izročili tudi ostalo zahtevano gradivo,« je ocenila Godčeva in da se je bila zato komisija primorana z zahtevo po dokumentaciji obrniti na pristojno sodišče, ki je odločilo, da mora UKC Ljubljana komisiji posredovati vso zahtevano dokumentacijo. »Danes se izteče 45 dnevni rok, ko mora UKC Ljubljana naši komisiji izročiti dokumente, prav zato je zanimivo, da se članki o tem, da preiskovalne komisije ne bi smelo biti, pojavljajo prav danes, ne pa 20.12., ko je bila komisija ustanovljena,« je povedala Godčeva.

Godčeva je še poudarila, da se strinja z vsemi navedbami, da preiskovalne komisije ne bi smelo biti, saj bi morali pristojni organi od leta 2012, 2013 in naprej odreagirati tudi na poročilo KPK, na mednarodno poročilo in v tem primeru takšna komisija ne bi bila potrebna. Vendar je sama prepričana, da je v javnem interesu vseh, ki sodelujejo v preiskovalni komisiji, vseh staršev otrok, ki imajo ali pa so imeli otroka na otroški kardiologiji, v interesu vseh zaposlenih, ki so opozarjali na nepravilnosti in tudi upa, da tudi vseh državljanov, da se ta zgodba končno razjasni in pove, kdo je bil politično odgovoren za stanje kot je bilo in kot je še vedno na otroški srčni kirurgiji.

Na novinarski konferenci je Jelka Godec jasno povedala, da je bil na njeno pobudo sprejet tudi sklep, da komisija v ničemer ne izpostavlja bolnikov oziroma otrok. »Ker se zavedam občutljivosti tematike delam in sem tudi naredila vse, da občutljivi podatki ne bodo prihajali v javnost.  Prav zato, da zaščitim tako tiste, ki so delali na otroški kardiologiji kot tudi vse vpletene od bolnikov in staršev, sem že pred časom odredila, da se dokumentacija preiskovalne komisije lahko pregleduje zgolj v varni sobi. To pa pomeni, da lahko vanjo vstopajo le člani in nadomestni člani preiskovalne komisije in strokovni sodelavci ter da se dokumentov iz te sobe ne sme odnesti,« je poudarila predsednica. Vse prisotne novinarje je tudi seznanila, da je bil včeraj opravljen sestanek z vsemi člani in nadomestnimi člani ter strokovnimi sodelavci na katere je ponovno naslovila apel, naj o občutljivi dokumentaciji in podatkih nikar ne razpravljajo javno.

Na koncu se je dotaknila še prihajajočih zaslišanj prič s katerim bo preiskovalna komisija začela jutri. Prvo zaslišanje pred komisijo bodo opravili direktor kirurške klinike UKC Ljubljana Aloj Pleskovič, nekdanja direktorica UKC Ljubljana Darinka Miklavčič in nekdanji minister za zdravje Tomaž Gantar. V nadaljevanju bo komisija julija izvedla še eno zaslišanje nato pa bodo zaslišanja sledila v jeseni. »Vmesno poročilo naše komisije bo temeljilo na ugotovitvah glede otroške kardiologije, potem pa bomo nadaljevali z nabavami medicinske opreme,« je zaključila Godčeva.

M.I.