Medobčinska redarja v Rogaški Slatini rešila človeško življenje

Foto: Občina Rogaška Slatina

Dne 9. junija 2022 v jutranjih urah sta medobčinska redarja Dejan Tašner in Boštjan Gril opravljala redne naloge v naselju Rogaška Slatina. Na Celjski cesti sta opazila na tleh ležečega starejšega moškega, ki ni kazal znakov življenja (ni imel srčnega utripa, ni dihal). Redarja sta nemudoma pričela z nudenjem prve pomoči in obveščanjem zdravstvenega osebja. Redarja sta pri oboleli osebi z izvajanjem postopkov oživljanja dosegla, da so se ji povrnile življenjske funkcije. Občana je v nadaljnjo obravnavo prevzelo zdravstveno osebje.

Ko gre za reševanje življenja, je takojšnja pomoč ključna. Redarja sta s svojim izjemnim ravnanjem rešila človeško življenje. Z nesebičnostjo in požrtvovalnostjo sta dokazala, da delo redarjev ni zgolj  sankcioniranje, ampak predvsem pomoč občanom, tudi v najhujših življenjskih trenutkih.

V občinski upravi Občine Rogaška Slatina in Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu so ob tem izrazili ponos nad pogumnim dejanjem obeh sodelavcev in hvaležnost, da sta s takojšnjim in pravilnim odzivom uspela pomagati sočloveku v stiski.

Avtor: Občina Rogaška Slatina