Medobčinski inšpektorat in redarstvo na območju Mestne občine Celje poostreno nad odlaganje odpadkov

V mesecu aprilu je Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, občine Braslovče, občine Laško, občine Polzela, občine Štore, občine Tabor, občine Vransko in občine Žalec pričel s poostrenim nadzorom nad nedovoljenim ravnanjem s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Celje.

Za takšno akcijo so se odločili, ker v zadnjih letih prejemajo vse več opozoril občank in občanov o odpadkih, ki se nahajajo na mestih kamor vsekakor ne sodijo. Odpadki se tako nahajajo na ulicah, travnikih in gozdovih, na občini pa prejemajo tudi vse več fotografij polnih uličnih smetnjakov ter ob tem pripombe, da naj bi bilo podjetju Simbio in Mestni občini Celje vseeno za to problematiko.

Kljub tumu, na občini poudarjajo, da se trudijo srbeti za čisto okolje ampak hkrati poudarjajo, da lahko zato največ naredimo ljudje sami. Polni smetnjaki tudi ne poemnijo, da lahko smeti odlagamo na tla ob koš, vendar je bistveno primerneje, da jih odnesemo s sabo in odložimo v drugem praznem smetnjaku.

Da Mestni občini Celje in podjetju Simbio ni vseeno za okolje kaže tudi dejstvo, da sta med redkimi v državi, ki sta v času epidemije pustili odprte zbirne centre.

Uredništvo