Medobčinski inšpektorat in redarstvo pričenja s ponovnimi meritvami hitrosti

Foto: pixabay.com

Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče poroča, da bodo v prihodnjih dneh in tednih pričeli s ponovnim merjenjem hitrosti v cestnem prometu.

Meritve bodo tako kot v preteklem obdobju izvajale na občinskih cestah in na odsekih državnih cest v naseljih in predvsem na odsekih cest, kjer so bile podane pobude s strani Sveta za preventivo v cestnem prometu in kjer so že zaznali pogoste kršitve hitrosti.

M.I.