Medovito drevo za novorojence Občine Šentjur

Foto: pixabay.com

Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in občinskih čebelarskih društev so se tudi na Občini Šentjur odločili, da bodo svojim novorojenim občanom podarili medovito drevo. S tem jim želijo izraziti dobrodošlico in hkrati ohranjati populacijo čebel v našem okolju. Čebele so namreč prinašalke in ohranjevalke življenja rastlin in s tem tudi človeka. Tudi Občina Šentjur želi za mlade rodove ohraniti lepo in zdravo naravo.

V kolikor želite, da tudi vaš otrok, če je bil rojen v letu 2022, dobi sadiko, jim to javite na tel. 03 747 13 19 ali na e-naslov [email protected].

Drevesca bodo starši otrok, rojenih v letu 2022, lahko prevzeli na posebnem dogodku v sklopu največje občinske turistične prireditve Šentjurjevo, v petek, 21. aprila 2023 ob 17. uri na vrtu Ipavčeve hiše v Zgornjem trgu, Ul. skladateljev Ipavcev 27, Šentjur.

Občina Šentjur