Mestna občina Celja pristopila k reševanju težav s parkirnimi mesti na Trubarjevi ulici in v ulicah na Otoku

Foto: pixabay.com

Celje, 30. marec 2021 –Kot mnoga mesta se tudi Mestna občina Celje sooča s pomanjkanjem parkirnih mest. Najbolj preča zadev a je trenutno na Trubarjevi ulici in na ostalih ulicah na Otoku. Na tem območju so namreč garažni boksi že dotrajani, parkirišča ob stanovanjskih blokih pa ne zadostujejo več potrebam stanovalcev.

Prebivalci stanovanjskih blokov so na Mestno občino Celje naslovile prošnjo, da bi se parkirna mesta razširila na zelene površine, a ob tem na občini opozarjajo, da so te že tako v majhnem obsegu v mestu. Sedaj so se na občini odločili, da bodo izbrali prostorskega načrtovalca s pomočjo katerega bodo pristopili k zasnovi tega območja, da bodo povečali tako parkirna mesta kot zelene površine.

Trenutno načrtujejo, da bi na tem območju zgradili garažne hiše za obstoječe uporabnike in uporabnike novih predvidenih objektov. Sodelovanje s prostorskim načrtovalcem bodo pregledali ali bo v tem primeru šlo za samostojne objekte ali bodo garažne hiše del večstanovanjskih objektov.

Vrednosti novih garažnih hiš sedaj na občini še ne morejo oceniti, so pa prepričani, da bodo s tem izboljšali bivalne pogoje. Vse napore bodo usmerili tudi v trajnostno mobilnost v mestu, kot je ta poznan v sodobnih evropskih mestih. V luči tega je občina v zadnjih treh letih poskrbela za postavitev več polnilnic za električne avtomobile in kupila deset avtobusov na stisnjen zemeljski plin. K uspešnemu uresničevanju trajnostne mobilnosti pa pripomore tudi sedaj že dobro poznan sistem KolesCe.

Uredništvo