Mestna občina Celje: Avgusta se bodo v prvi blok v Dečkovem naselju vselili najemniki oskrbovanih stanovanj

Foto: MOC

V stanovanjski soseski v Dečkovem naselju (DN 10) dela potekajo zelo dobro in brez težav. V prvih dveh od šestih blokov potekajo zaključna dela, šestega pa so pravkar začeli graditi.   

Tretji in četrti objekt sta že skoraj pod streho, petega gradijo. Tudi gradnja garažne hiše je pri koncu, zaključena so vsa betonska dela. Predvidoma bodo do konca meseca julija lahko pridobili uporabno dovoljenje, avgusta pa se bodo v prvi blok vselili upravičenci do oskrbovanih stanovanj. Na razpis, ki ga je objavila družba Nepremičnine Celje, je prispelo 50 vlog za 14 oskrbovanih stanovanj.

V ostalih blokih bodo neprofitna stanovanja, stanovanja namenjena mladim družinam in gibalno ali kako drugače oviranim osebam. Razpis bo objavljen v mesecu septembru, stanovanja pa bodo vseljiva do konca poletja 2022.

Nova stanovanjska soseska s 142 stanovanji v šestih stanovanjskih blokih in garažno hišo bo okoli 400 Celjanom zagotavljala sodoben bivalni standard, saj bo zgrajena po smernicah trajnostno učinkovite gradnje in se bo ponašala z lepo urejeno okolico. Gre za največji občinski projekt na področju stanovanjske politike v zadnjih dvajsetih letih in drugi največji projekt mestnih občin v okviru mehanizma CTN – celostnih teritorialnih naložb v aktualni finančni perspektivi.

DN 10 je skupni projekt Mestne občine Celje in družbe Nepremičnine Celje. Vrednost investicije je 16,6 milijona evrov, od tega je Mestna občina Celje pridobila 5,8 milijona evrov sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

Komunalno infrastrukturo na območju bodoče stanovanjske soseske je zgradilo podjetje Nivo Eko, d. o. o, ki v sodelovanju s podjetjem Remont, d. d., gradi tudi stanovanjske bloke in garažno hišo.

Vir: MOC