Mestna občina Celje: Bolj varen prihod v šolo za učence OŠ Glazija

Foto: MOC

Staršem učencev Osnovne šole Glazija bodo omogočili varnejšo oddajo in prevzem otrok pred šolo. Uredili bodo štiri parkirna mesta za kratkotrajno ustavljanje vozil.

Mestna občina Celje je s tem prisluhnila želji vodstva Osnovne šole na Glazija.

Gradbena dela že potekajo. Sočasno z izvedbo bočnih parkirišč za oddajo otrok pred šolo bodo sanirali in uredili problematično površinsko odvodnjavanje meteornih vod iz bližnjega makadamskega parkirišča. Ob padavinah se voda sedaj steka na dovozno cesto in pločnik pred šolo, ki sta posledično večkrat poplavljena.

Vsa dela bo izvedlo javno podjetje Zelenice predvidoma do začetka novega šolskega leta. Vrednost gradbenih in spremljajočih del je 23.000 evrov z DDV.

Na Osnovno šolo Glazija je za šolsko leto 2021/2022 trenutno vpisanih 229 otrok.

Vir: MOC