Mestna občina Celje: Brezplačna sol za posipanje javnih površin

Foto: Pixabay.com

Predstavniki večstanovanjskih objektov lahko v javnem podjetju Zelenice na Cinkarniški poti 19 s potrdilom upravnika prevzamejo 25 kilogramov brezplačne soli za posipanje javnih površin, kot so parkirišča pred objekti, dvorišča in zunanja stopnišča.

Brezplačno sol lahko prevzamejo od ponedeljka do petka med 8.00 in 10. uro.  

Tudi občanke in občani lahko pomagajo zagotavljati urejene in varne površine okoli svojih domov ter poslovnih prostorov, zato ponovno navajajo nekaj napotkov:

– občani dvorišča in površine pred vhodi počistijo sami;

– lastniki in najemniki lokalov (poslovnih prostorov) prostor pred lokali počistijo sami in skrbijo za prehodnost;

– čiščenje snega s parkirišč pred trgovinami, restavracijami in gostilnami je v pristojnosti njihovih

lastnikov;

– stanovalcem večstanovanjskih stavb svetujejo, da se z upravniki pravočasno dogovorijo, kdo bo zadolžen za čiščenje snega izpred večstanovanjskih stavb (vhod, parkirišče);

– vse občane ter lastnike in najemnike poslovnih prostorov prosijo, da snega ne mečejo na cesto in pločnike. Pozorni naj bo tudi na zabojnike za odpadke, ki jih ne smejo založiti s snegom. Dostop do njih mora biti prost;

– prosijo tudi, da vozniki v primeru napovedi sneženja parkirne prostore v bližini vrtcev, šol, zdravstvenega doma, lekarne in pošte pustijo čez noč proste, da jih bo lahko zimska služba do jutra očistila.

Vsem udeležencem v prometu želijo varno vožnjo, otrokom pa veliko zimskih radosti.

Mestna občina Celje