Mestna občina Celje: Iz Celja varno na kolesu do Šentjurja in Žalca od sredine prihodnjega leta

Foto: VOC

Na kolesarskih povezavah Celje – Štore – Šentjur in Celje – Žalec so gradbena dela v polnem razmahu. Glede na potek del bosta kolesarki predani namenu na polovici prihodnjega leta, so sporočili z Direkcije republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki je investitor pri obeh projektih. Na delu kolesarske povezave Celje – Žalec so poplave povzročile nekaj poškodb, prav tako na že zgrajeni kolesarski poti Celje – Laško. Sanacija že poteka.

V Mestni občini Celje, razen odseka pri Zgodovinskem arhivu Celje, in v Občini Šentjur so dela na trasi v veliki meri že zaključena. Trenutno gradbena dela potekajo predvsem na območju Občine Štore (most Voglajna 2, Godčev most).

Velik del trase kolesarske povezave je tudi že asfaltiran: v mestni občini Celje že skoraj v celoti, prav tako v Šentjurju, kjer asfaltna prevleka manjka le še na zadnjem odseku pri mestnem središču. Večji obseg teh gradbenih opravil tako ostane še v Občini Štore, kjer izvajalec načrtuje še asfaltiranje odseka od Godčevega mostu proti Celju in med mostom Voglajna 2 ter Prožinsko vasjo. V načrtu je, da bi ob ugodnem vremenu ta dela bila končana do konca leta, vključno z odsekom pri zgodovinskem arhivu v Celju.

Skoraj v celoti je končana tudi že gradnja Mostu Hudinja 1 in Žikovski potok, dveh od predvidenih štirih mostov, na omenjenih manjka še zaključni sloj. Na mostu Voglajna 2 je postavljena jeklena konstrukcija, trenutno so v izvedbi betonska dela. Gradnja Godčevega mostu v Štorah se je začela pretekli teden, pri čemer je že opravljeno globoko temeljenje (postavljanje pilotov).

Na tej kolesarski povezavi bo sledila še montaža prometno-tehnične opreme, cestne razsvetljave, horizontalna signalizacija ter hortikulturna ureditev.

Globoko temeljenje, s postavitvijo opornikov na obeh brežinah Savinje, je narejeno tudi že pri gradnji brvi pri Špici, v sklopu gradnje kolesarske povezave Celje – Žalec, trenutno pa je v delavnici izdelavi jeklena prekladna konstrukcija.

Na tej kolesarki bo treba sanirati še poškodbe na visokovodnih nasipih, po katerih poteka trasa, kot posledica avgustovskih poplav. Izvajalec je deloma že začel obnovo, deloma pa bo posledice odpravil koncesionar za vzdrževanje vodotokov. Ob tem še dodajmo, da so poplave poškodovale tudi del kolesarske poti Celje – Laško, ki jih bo DRSI sanirala v sklopu rednih vzdrževalnih del.

Rok za dokončanje del na kolesarski povezavi Celje – Štore – Šentjur je 30. junij 2024, mesec dni kasneje je predvideno še dokončanje kolesarske povezave Celje – Žalec.

Mestna občina Celje