Mestna občina Celje: Končan večji del sanacije Romanskega palacija

Foto: Mestna občina Celje

Iz Mestne občine Celje so nas obvestili, da so zaključili obsežnejši del sanacije zidov Romanskega palacija na Starem gradu Celje. Izpolnili so vse obveznosti in pogoje za uspešno črpanje prvega dela državnih sredstev, obnovo namreč sofinancira Ministrstvo za kulturo.

Mestna občina Celje Romanski palacij obnavlja v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje, ki je pridobilo sofinanciranje iz dvoletnega razpisa Ministrstva za kulturo za leti 2023 in 2024. Vsa do sedaj izvedena dela so potekala pod nadzorom celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Tudi grajsko dvorišče ob Romanskem palaciju dobiva novo, lepšo podobo, sanacija zidov pa je spomeniku povrnila zaslužen sijaj. Odstranili so stare tribune in ostale neuporabne inštalacije, ki so kvarile pogled na to območje celjskega gradu. S kamnitih zidovih Romanskega palacija so odstranili krušljive dele in zarasli bršljan. Ugodne vremenske razmere so omogočile, da so opravili več kot 70 % pogodbenih obveznosti. Z deli bodo nadaljevali v prihodnjem letu in sanacijska dela zaključili do maja 2024.

Stari grad Celje letno obišče več kot 90.000 domačih in tujih obiskovalcev, obnova tega dela kulturnega spomenika pa je pomembna, da bo omogočal še dodatne vsebine. Območje Romanskega palacija se namreč uporablja za izvajanje poročnih obredov in protokolarnih dogodkov, ki zahtevajo višjo raven kakovosti in urejenosti.

Mestna občina Celje