Mestna občina Celje na javnem razpisu pridobila finančna sredstva za razvoj kolesarskega in javnega potniškega prometa

Vloga za operacijo Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in javnega potniškega prometa v MOC, ki jo je Mestna občina Celje novembra preteklega leta vložila na Ministrstvo za infrastrukturo je izpolnjevala vse pogoje in merila javnega razpisa. Zaradi tega bo Mestna občina Celje prejela v letu 2018 745.333,92 evrov nepovratnih sredstev za izbrano operacijo. Poudariti je potrebno, da je višina pridobljenih nepovratnih sredstev točno takšna kot je zanj zaprosila Mestna občina Celje.

S sredstvi bo občina izvedla ukrepe, ki bodo zagotovili razvoj kolesarskega in javnega potniškega prometa. Tako bodo kupili 100 koles, ki bodo namenjeni javnemu sistemu izposoje koles. Od tega bo klasičnih koles 66 ter 33 električnih koles. Da bodo lahko kolesa dobro izkoriščena bodo postavili 17 postaj javnega sistema izposoje koles, vzpostavili bodo tudi programsko opremo za podporo in delovanje sistema izposoje. Nepovratna sredstva ne bodo namenjena samo kolesarskim izboljšavam v mestu Celje, ampak tudi gradnji in rekonstrukciji avtobusnih postajališč. Postavili bodo enostransko postajališče na Levstikovi ulici, ki bo vključevalo postavitev nadstrešnice in urbane opreme. Na Čopovi ulici bo Mestna občina Celje poskrbela za postavitev obojestranskega postajališča z nadstrešnico. Eno postajališče na Čopovi ulici bo v smeri Lave, drugo v smeri centra mesta. Prav tako bodo poskrbeli za postavitev urbane opreme na 17-ih obstoječih postajališčih ter postavitev 42 prikazovalnikov namenjenih obveščanju potnikov o prihodih avtobusov.
Bus Stop Shelter Street Grass Urban Transp
Vrednost celotne naložbe znaša 1.396.942,00 evrov in od tega bo občina dobila 745.339,92 evrov nepovratnih sredstev ali 53,36 odstotkov vseh potrebnih sredstev. Kohezijski sklad bo iz svojih sredstev zagotovil 85 odstotkov, preostalih 15 odstotkov bo zagotovljenih iz slovenske udeležbe kohezijske politike.

Investicije bi se naj po besedah občine začele izvajati v poletnih mesecih in bi naj bile zaključene predvidoma do meseca oktobra letošnjega leta.

 
M.I.