Mestna občina Celje: Na Lavi obnovljeno športno igrišče, sanacija igrišča na Teharjah še poteka

Foto: Mestna občina Celje

Mestna občina Celje je v sodelovanju z Javnim podjetjem Zelenice obnovila športno igrišče na Pucovi ulici, na Lavi. Prenavljajo igrišče na Teharjah, sofinancirali pa so tudi obnovo otroškega igrišča pri Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini.

Na igrišču na Lavi so obnovili in na novo zarisali asfaltno igralno površino, postavili dva nova košarkarska koša ter obnovili gola za mali nogomet.

Na teharskem igrišču bodo sanirali in na novo zarisali asfaltno površino, obnovili ograjo, popravili dvokrilna vrata in vrata za osebni prehod, postavili nov koš za košarko ter obnovili gola za nogomet.

Dela izvaja javno podjetje Zelenice d.o.o., skupna vrednost za obe igrišči je 84.800 €.

Sofinancirali (skupaj s krajevno skupnostjo) so tudi obnovo otroškega igrišča pri podružnični OŠ v Šmarnem v Rožni dolini. Krajevna skupnost je pripravila območje za izvajanje del, Mestna občina Celje pa kupila lesena igrala, varovalne gumirane podlage, dve klopci in koš za odpadke v skupni vrednosti 11.000 €.

S prenovami športnih igrišč v Mestni občini Celje sledijo njihovi viziji zagotavljanja kakovostnih možnosti za izvajanje prostočasnih športnih aktivnosti, ki so na voljo vsem občankam in občanom.  Šport ima namreč pomembno vlogo pri izboljšanju kakovosti življenja in pri gradnji zdrave, aktivne ter povezane skupnosti. Z urejanjem površin, ki so dostopne vsem ter prijetne in varne za uporabo, spodbujajo tudi zdrav življenjski slog.

Mestna občina Celje