Že jeseni preteklega leta je Mestna občina Celje v soseski Ostrožno zahod na zemljišču velikosti 0,76 hektarov pričela z izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki bo v nadaljevanju omogočala gradnjo desetih prostostoječih stanovanjskih hiš.

Polovica razpoložljivih zemljišč naj bi po navedbah Občine že v prvi polovici letošnjega leta bilo opremljenih z gospodarsko javno infrastrukturo. Vrednost teh del pa je ocenjena na približno 155.000 evrov, v ceno pa je vštet tudi davek na dodano vrednost.
Po teh delih pa bo Občina komunalno opremljena zemljišča, ki bodo pripravljena za pridobitev gradbenega dovoljenja ponudila in prodala zainteresiranim kupcem.
So pa zemljišča, ki se nahajajo na območju soseske Ostrožno Zahod v bližini mesta in  imajo dobro prometno povezavo, saj zemljišča na severovzhodu mejijo na Cesto na Ostrožno in obstoječo avtobusno postajališče, na severozahodu in jugozahodu pa jih obdajajo stanovanjske hiše. Vse to  bo pomenilo, da bo nova, sodobno zasnovana soseska omogočala zelo kvalitetno življenje.
Trenutno je zemljišče v naravi še travnik, ki pa je s prostorskim planom opredeljeno kot stanovanjsko območje za izgradnjo eno ali dvostanovanjskih hiš. Je pa bil za to območje izdelan tudi občinski podrobni prostorski načrt, ki poleg izgradnje desetih novih stanovanjskih stavb prve in druge gradbene faze predvideva tudi izgradnjo površine za pešce in ureditev omrežja dovoznih cest.

S tem prostorskim načrtom pa Občina predvideva ukiniti obstoječi cestni priključek na Cesto na Ostrožno in z izgradnjo novega cestnega omrežja zagotoviti dostop do novo zgrajenih hiš. Prav tako bo po tem načrtu Občina odstranila obstoječe avtobusno postajališče ob Cesti na Ostrožno in v bližini zgradila novo avtobusno postajališče.

 
M.I.