Mestna občina Celje: Na Teharjah smo obnovili dotrajano športno igrišče

Foto: Zelenice

Iz Mestne občine Celje so sporočili, da so zaključili  obnovo športnega igrišča na Teharjah.

Javno podjetje Zelenice je saniralo razpoke na igrišču in ga preplastilo z novih asfaltom. Ograjo so obnovili in prebarvali ter jo na nekaterih delih, kjer je bila močno poškodovana, zamenjali z novo. Obnovili so gole, namestili nove lovilne mreže, postavili nov koš za košarko in označili črte za mali nogomet ter košarko. Očistili so zarast in grmovje ter opravili še nekaj drugih del, tako da je  igrišče zdaj lepo urejeno in  zagotavlja varne pogoje za športno rekreacijo. Prihodnje leto bodo igrišče opremili še z novimi otroški igrali, ki jih bo sofinancirala Krajevna skupnost Teharje.

Obnova športnega igrišča na Teharjah je stala nekaj manj kot 50.000 evrov.

Mestna občina Celje