Mestna občina Celje nadaljuje z ureditvijo spominskega parka na pokopališču Golovec

Foto: MOC

Mestna občina Celje v teh dneh nadaljuje aktivnosti za ureditev spominskega parka na pokopališču Golovec. V javnem podjetju Zelenice so v zadnjih tednih opravljali večja vzdrževalna dela, med drugim obrezovali drevesa, čistili odvečno zarast in namestili nova vhodna vrata. Zaradi teh del je podoba pokopališča že mnogo lepša. Eden od pomembnejših obnovitvenih posegov je postavitev ograje okrog pokopališča, trenutno zbirajo tudi ponudbe za arborista, ki bo opravil ogled vseh dreves ter podal arboristično mnenje.

Na osnovi popisa in pridobljenega mnenja bodo zaposleni v javnem podjetju Zelenice odstranili potencialno nevarna drevesa in suhe veje iz krošenj dreves še v tem letu. Počistili bodo okolico spomenikov in uredili rastlinje. Načrtovano je, da bo po postavitvi ograje v celoti delovalo tudi avtomatsko odpiranje vhodnih vrat, s čimer bo omejeno  gibanje po pokopališču v nočnem času. Hkrati z zapiranjem pokopališča bo predvidoma do spomladi urejena tudi obvestilna tabla.

Že v minulem letu je občina poskrbela za postavitev približno 100 metrov kovane ograje na južnem delu pokopališču (od koder je pogled na mesto). Predvidoma februarja bodo začeli postavljati še približno 300 metrov panelne ograje v vzhodnem delu pokopališča in na nekaterih drugih manjkajočih mestih. Pokopališče bo tako v celoti ograjeno in bo vanj mogoče vstopiti samo skozi obnovljena glavna vhodna vrata, v času, ko bo pokopališče odprto.

V pripravi je tudi projektna naloga, na podlagi katere bo izdelan načrt celostne ureditve pokopališča v spominski park. V projektno skupino so vključeni tudi sodelavci iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Muzeja novejše zgodovine Celje in Pokrajinskega muzeja Celje. Vsem se najlepše zahvaljujemo za strokovno pomoč.

Avtor: MOC