Mestna občina Celje namenja 275.000 evrov za pomoč gospodarskim subjektom

Foto: pixabay.com

Celje, 23. februar 2021 – Tako kot lani bo tudi letos zaradi škode, ki jo je epidemija pustila na gospodarstvu Mestna občina Celje v ta namen pomagala določenim gospodarskim subjektom. Sredstva v višini 275.000 evrov, ki jih bodo prispevali iz proračuna bodo med gospodarske subjekte razdelili že spomladi.

V ta namen so v Uradnem Listu Republike Slovenije in spletni strani Mestne občine Celje že objavili Javni razpis za dodeljevanje pomoči gospodarstvu zaradi izpada poslovanja zaradi posledic COVID – 19. Vsi, ki bi želeli pridobiti sredstva se morajo na razpis prijaviti do 12. marca 2021na katerega se morajo upravičenci prijaviti najkasneje do 12. marca 2021.  Obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in razpisna dokumentacija, so objavljeni na: https://moc.celje.si/javna-narocila.

Nepovratna finančna sredstva so namenjena podjetjem, ki so neposredni uporabniki poslovnih prostorov za namen dejavnosti »C« v Mestni občini Celje. Upravičenci so tako lahko deležni pomoči v odstotku odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2020, ki ustreza odstotku upada prometa v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019, pri čemer lahko upravičenec prejme največ 20 % plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. Ob tem so na MOC še opozorili, da v kolikor bo višina vlog presegala razpoložljiva sredstva, se bo višina sredstev za posameznike zniževala.

M.I.