Mestna občina Celje: Nepravilno parkirane avtomobile bo iz mesta odvažal pajek

Foto: Pixabay.com

Nepravilno parkirani avtomobili v mestnih ulicah Celja povzročajo velike težave, saj pogosto zasedajo intervencijske pot, ovirajo urgentne prevoze reševalnih vozil in odvoz odpadkov. Ker se kljub številnim opozorilom redarske službe in izrečenim globam razmere niso izboljšale, so se na Mestni občini Celje odločili za uvedbo t. i. pajka.

Pogodbo o odvozu vozil s pajkom je ZPO sklenil z ZŠAM, ki bo nepravilno parkirana vozila odvažal na območje Centra varne vožnje (poligon) na Ljubečni. Z odvozi je začel sredi septembra.

Stroški za odvoz nepravilno parkiranega vozila znašajo 85 evrov. Če medobčinski redar izda odredbo za odvoz, vendar se voznik vrne k nepravilno parkiranemu avtomobilu še preden ga pajek naloži, so stroški za polovico nižji in znašajo 42,5 evra.

Pajek bo nepravilno parkirana vozila odvažal od ponedeljka do petka, med 7. in 15. uro.

Mestna občina Celje