Mestna občina Celje obvešča: Gradbena dela na Stritarjevi, Šercerjevi in Škvarčevi ulici

Foto: MOC

Mestna občina Celje bo skupaj javnim podjetjem Vodovod – kanalizacija, d. o. o., obnovila dotrajano cestišče in komunalne vode na Stritarjevi ulici in sicer na odseku od Kersnikove do Gregorčičeve ulice.

Obnovili bodo 340 metrov kanalizacije, 21 metrov vodovoda in okoli 360 metrov cestišča. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 380.000 evrov brez DDV. Za izvajalca gradbenih del je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Gabrijel Polak, s. p. Gradbena dela so se začela ta teden, zaključena pa bodo v prihodnjem letu. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in strpnost.

Konec septembra se bodo gradbena dela začela tudi na Šercerjevi in Škvarčevi ulici. Vodovodno omrežje na tem območju je dotrajano, zato bodo na odseku Šercerjeve ulice obnovili 258 metrov, na odseku Škvarčeve ulice pa 161 metrov vodovoda. Poskrbeli bodo tudi za povezave obstoječih hišnih priključkov. Gradbena dela bo izvajalo podjetje Brahigradnje, d. o. o., ki je na javnem razpisu oddalo najugodnejšo ponudbo.

Vir: MOC