Mestna občina Celje obvešča: Obnovljen avtocestni nadvoz na Ljubečni je odprt za promet

Foto: MOC

V sporočilu za javnost so na Mestni občini Celje zapisali, da so za promet odprli obnovljen avtocestni nadvoz na Ljubečni. Investicijsko vzdrževalna dela sta financirala DARS in Mesta občina Celje.

Avtocestni nadvoz, ki je dolg 53 metrov in širok 8,5 metra, je bil zgrajen leta 1976 in je bil že v slabem stanju. Izbrani izvajalec gradbenih del, podjetje IPI, d. o. o., je v sklopu investicijsko vzdrževalnih del v celoti odstranil zgornji del objekta, na novo asfaltiral vozišče, zgradil pločnik, namestil varovalno ograjo, ki je višja od stare, in izvedel nov sistem odvodnjavanja izven območja opornikov. Saniral je razpoke na spodnji strani prekladne konstrukcije in dodatno ojačal objekt.

Obnova je stala okoli 657.000 evrov. Mestna občina Celje je v občinskem proračunu zagotovila nekaj več kot 348.000 evrov, preostalo je prispeval DARS.

Mestna občina Celje