Mestna občina Celje obvešča: Odprtje celovito obnovljene lokalne ceste v Košnici

Foto: MOC

Mestna občina Celje je v soboto dopoldan uradno predala namenu celovito obnovljen 710 metrov dolg odsek lokalne ceste v Košnici. Odprtja sta se udeležila župan Bojan Šrot in podžupan Vladimir Ljubek.

Po uvodnih besedah predsednika Krajevne skupnosti Pod gradom, Saše Farčnika, je zbrane nagovoril župan Bojan Šrot.

»Veseli me, da so se s to investicijo uresničile dolgoletne želje prebivalcev in prizadevanja KS po sodobnejši in varnejši cestni povezavi v kraju. Ni šlo le za razširitev in posodobitev ceste, marveč tudi za celoto obnovo komunalne infrastrukture. Verjamem, da bo naložba prispevala k bolj kakovostnemu življenju v kraju,« je povedal župan Bojan Šrot in se ob tem zahvalil lastnikom zemljišč za posluh za investicijo, izvajalcem za dobro opravljeno delo, sofinancerjem projekta  ter  prebivalcem krajevne skupnosti za potrpežljivost v času gradnje. Šlo je namreč za obsežen projekt, ki ga brez občasnih zapor ceste ne bi bilo mogoče izvesti.

Z rekonstrukcijo lokalne ceste so na MOC začeli septembra lani, projekt pa je potekal v več etapah. Obnovljen je bil odsek od križišča z glavno cesto Celje – Laško do transformatorja pri Sušinu. Vozišče so razširili za meter in pol, tako da je zdaj široko pet metrov in omogoča varno srečevanje nasproti si vozečih vozil. Na celotni trasi so zgradili enostranski pločnik in s tem zagotovili boljšo prometno varnost tudi pešcem. V sklopu projekta smo obnovili in dogradili javno kanalizacijo, obnovili javni vodovod ter uredili plinovod, javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje. Gradbena dela je izvajalo podjetje AGM Nemec.

Naložba je stala 1.164.480,61 evrov z vključenim DDV. Mestna občina Celje je iz proračuna namenila 606.704,63  evrov, preostalo so zagotovili javni podjetji Vodovod-kanalizacija in Energetika Celje ter družba Elektro Celje.

Po slavnostnem prerezu traku je obnovljeni cestni odsek v Košnici z željami za varno vožnjo blagoslovil še pater Marjan Gačnik iz kapucinskega samostana Župnije Sv. Cecilije Celje.

MOC20