Mestna občina Celje obvešča: Pilotni projekt Od odpadkov do energije za učence osnovnih šol Mestne občine Celje

Foto: Mestna občina Celje

V prizadevanju, da bi spodbujali odgovorno ravnanje z odpadki pri mladih, je Mestna občina Celje v sodelovanju z javnima podjetjema Simbio in Energetika Celje ter javnim zavodom Tehnopark Celje začela pilotni projekt Od odpadkov do energije. Cilj je izboljšati znanje na področju okoljskih vprašanj, s poudarkom na razvoju veščin za zmanjševanje količin odpadkov. Projekt, ki ga izvajajo v tem šolskem letu, je namenjen osmim razredom osnovnih šol v Mestni občini Celje. Premierno pa so v začetku tega meseca v njem sodelovali učenci devetih razredov OŠ Hudinja.

Celjski osnovnošolci v sklopu projekta spoznavajo celoten krogotok odpadkov – od njihovega nastanka do vseh vrst predelav, s poudarkom na termični obdelavi odpadkov, ki je edinstvena v Sloveniji.

Učenci so se pred začetkom terenskih ogledov seznanili z načini preprečevanja nastajanja in ponovne uporabe odpadkov. V skupinah so zapisali svoje zelo zanimive predloge, kaj lahko naredimo sami, da bi bilo odpadkov manj. Če ne moremo preprečiti nastajanja vseh vrst odpadkov, je pomembno, da tiste odpadke, ki se jih da reciklirati, ločeno zberemo in odložimo v pravi zabojnik. V tem so se učenci tudi sami preizkusili in pokazali, kako znajo pravilno in tudi hitro razvrstiti različne odpadke, ki vsakodnevno nastajajo v naših gospodinjstvih, v šoli ali službah.

Ogled RCERO in Toplarne Celje

Učenci so si potem v ločenih skupinah ogledali Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO) v Bukovžlaku in Toplarno Celje, kjer deluje edina naprava v Sloveniji za sežig predhodno obdelanih komunalnih odpadkov. V RCERU, s katerim upravlja družba Simbio, so se seznanili z mehansko-biološko obdelavo odpadkov, kjer potekajo ključni postopki za pridobivanje t. i. lahke frakcije, ki nato potuje v Toplarno Celje.

V Toplarni Celje so mladi z zanimanjem sodelovali pri poskusu z aktivnim ogljem in sodo bikarbono, pri katerem je ekolog Sebastjan Žvipelj prefiltiral črno, umazano vodo, kar je tudi eden izmed postopkov čiščenja dimnih plinov v Toplarni Celje. Lahka frakcija odpadkov je energetsko bogata kot rjav premog. Zato ne preseneča podatek, da iz komaj 10 kg odpadkov, ki se jih ne da reciklirati in bi pristali na odlagališču, če ne bi imeli toplarne, pridobimo toliko energije, da lahko polnimo prenosnik 3 ure na dan kar dva meseca ali se tuširamo s toplo vodo sedemkrat po 5 minut. Če ne bi bilo toplarne, s katero upravlja Energetika Celje, bi na odlagališču že zdavnaj zmanjkalo prostora.

Naravoslovni dan so devetošolci zaključili v Tehnoparku Celje, kjer so izračunali ogljični odtis, nato pa se tudi malo sprostili ob ogledu novih pridobitev tehnološkega parka.

Mestna občina Celje