Mestna občina Celje obvešča: Predstavili smo dosežke pri odpravljanju ovir za invalide

V sklopu regijskih dogodkov projekta »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi« je podžupanja Mestne občine Celje Breda Arnšek v Osrednji knjižnici Celje predstavila dosežke občine pri odpravljanju ovir za invalide in druge ranljive osebe v zadnjem obdobju. Dogodek, na katerem so predstavili spletno karto dostopnosti in mobilnosti, možnosti razvoja novih produktov in promocijo projekta, so pripravili ministrstvo za infrastrukturo, Geodetski inštitut Slovenije in založba Beletrina.

Podžupanja Breda Arnšek je poudarila, da je bil v Mestni občini Celje narejen velik napredek z ustanovitvijo Sveta za invalide, v katerega so bili vključeni predstavniki različnih invalidskih organizacij. Pri tem je ocenila, da občina z njimi dobro sodeluje. »Svet za invalide razumemo kot našo podaljšano roko, da nas opozarja, kje so pomanjkljivosti, s katerimi se invalidi dnevno srečujejo. Tako že v fazi prostorskega načrtovanja in pri gradnjah novih objektov vključujemo invalidske organizacije in si prizadevamo upoštevati njihova mnenja in predloge,« je povedala podžupanja.

V nadaljevanju je podžupanja predstavila nekaj konkretnih dosežkov, ki jih je Mestna občina uresničila pri odpravljanju ovir za invalide od zadnjega tovrstnega srečanja, ki je bilo v Celju leta 2019 v Celjskem mladinskem centru (MCC). V času epidemije koronavirusa takšnih dogodkov namreč ni bilo.

V novi stanovanjski soseski Dečkovo naselje, kjer bodo kmalu predani namenu še štirje bloki z javnimi stanovanji, so med 92 neprofitnimi stanovanji tudi arhitekturno prilagojena stanovanja za potrebe invalidov in stanovanja s prilagojenimi inštalacijami za osebe z okvaro čuta.

V mestnem središču sta bili na novo urejeni Gubčeva in Lilekova ulica, ki sta zaokrožili prenovo nekdanje veleblagovnice Teko in vzpostavitev Tehnoparka Celje. S teh ulic so umaknili avtomobile in jih namenili pešcem in kolesarjem. Tako sta zdaj ti ulici bolj prijazni tudi za invalide in jim omogočata lažje in varnejše premikanje.

V središču mesta je Mestna občina Celje uredila javni stranišči, ki sta prilagojeni invalidom. Eno brezplačno je v pritličju stavbe Celjskega doma, ki ga lahko invalidi s pomočjo posebnega ključa uporabljajo 24 ur na dan. Po zgledu drugih mestnih središč je bila pri Turški mački urejena še javna mobilna sanitarna enota, ki je prav tako prilagojena invalidom in ima dovozno rampo.

Na prenovljenem Muzejskem trgu sta bili spomladi urejeni dve parkirni mesti za gibalno ovirane osebe. Parkirišči sta nekaj metrov stran od vhoda v knjižnico in sta označeni s prometnim znakom ter tablo. Z novima parkirnima mestoma so invalidom omogočili najkrajši možni dostop do knjižnice, ki je opremljena z dvigalom.

Za dostopno invalidov do razstav je dobro poskrbljeno tudi v obeh muzejih, pri čemer je za Pokrajinski muzej Celje v pripravi projekt za rešitev dostopnosti z dvigalom še v Stari grofiji. Prav tako je dobra dostopnost invalidom omogočena tudi v novem javnem zavodu Tehnoparku Celje. Tam  javnost o težavah, s katerimi se soočajo invalidi, osveščajo z dvema razstavnima eksponatoma, za mlade, ki so gibalno ovirani pa so pripravili tudi poseben projekt (ne)Zmožnost pobega, ki jih spodbuja k aktivnemu udejstvovanju in zmanjšuje občutek izključenosti.

Matej Lednik, mestnik svetnik Mestne občine Celje, ki je bil pobudnik za ustanovitev Sveta za invalide, se je dogodka udeležil kot predstavnik Društva paraplegikov Jugozahodne Štajerske iz Celja. Povedal je, da je bila pobuda za ustanovitev sveta namenjena temu, da bi širšo občinsko upravo podrobneje seznanili s težavami, s katerimi se srečujejo invalidi. Kot primer dobrega sodelovanja Mestne občine Celje z invalidsko organizacijo je omenil vzpostavitev javnih sanitarij v Celjskem domu.

Projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi je družbeno odgovoren in trajnostno naravnan projekt za samostojno mobilnost ranljivih skupin, gibalno oviranih, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter starejših oseb. Glavni cilj projekta je omogočiti mobilnost naštetim ranljivim skupinam in izboljšati kakovost njihovega življenja.

Projekt je usmerjen v zajem in vzdrževanje podatkov za mobilnost teh ranljivih skupin, ki jih občine lahko prevzamejo preko spletnega pregledovalnika. Ti služijo kot podlaga za načrtovanje  in upravljanje prostora glede dostopnosti za invalide in starejše.

Mestna občina Celje