Mestna občina Celje obvešča: Razširili javno vodovodno omrežje

foto: VO-KA Celje

Mestna občina Celje je na območju naselij Šmartno v Rožni dolini, Zlaka in Šentjungert financirala razširitev javnega vodovodnega omrežja in s tem omogočila priključitev novim odjemalcem.

Projekt je zajemal obnovo hidromehanske opreme vodohrana Šmartno, dograditev črpališča, izgradnjo dveh novih vodohranov in izgradnjo 1190 metrov povezovalnega vodovoda. Za domačine, ki so se prej oskrbovali z vodo z nefunkcionalno dolgimi hišnimi priključki iz vodohrana Šmartno, z lastnimi vodovodi ali iz internih vodnih virov, je to velika pridobitev, ki so je bili zelo veseli. Gradbena dela, ki jih je izvajalo podjetje AGM Nemec, d. o. o., so potekala od aprila lani do letošnjega junija, stala pa so okoli 393.000 evrov. Med gradnjo vodovoda je Elektro Celje sočasno uredilo novo nizko napetostno omrežje od transformatorske postaje Šmartno do zaselka Šentjungert.

Vir: MOC