Mestna občina Celje: Podelili priznanja mladim raziskovalcem

Foto: Mestna občina Celje

V Narodnem domu so sredi meseca junija podelili priznanja mladim raziskovalcem iz celjskih osnovnih in srednjih šol, ki so bili letos zelo uspešni. Na 57. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije so prejeli 45 bronastih, 19 srebrnih in 12 zlatih državnih priznanj. Na državno srečanje se je uvrstilo 76 nalog.

Od dvanajstih zlatih priznanj so prejeli štiri zlata priznanja z doseženim 1. mestom, kar je najvišji dosežek na državni ravni. Dve zlati priznanji s prvim mestom je prejela Osnovna šola Hudinja po eno pa sta prejeli Gimnazija Celje – Center in  I. gimnazija v Celju.

Na regijskem srečanju v Celju meseca marca so osnovne in srednje šole skupaj oddale 121 raziskovalnih nalog, in sicer 53 srednješolskih, 50 iz celjskih osnovnih šol in 18 iz pridruženih osnovnih šol izven Mestne občine Celje (Laško, Šentjur, Petrovče, Dobje, Vojnik, Tabor-Vransko, in Rimske Toplice).

Celje ima pri raziskovalnem delu mladih zelo bogato tradicijo, na kar so lahko izjemno ponosni, so zapisali v sporočilu za javnost na Mestni občini Celje.

Lani so ponovno prejeli certifikat mladim prijazna občina in tudi to je eden izmed projektov, s katerim si Mestna občina Celje to nedvomno zasluži. Z raziskovalnimi nalogami mladi vedno znova navdušijo s svojimi idejami, vedoželjnostjo in poglobljenim delom, ki ga vložijo v izdelavo nalog.

Projekt Mladi za Celje živi že 45 let. Na Mestni občini Celje se zahvaljujejo ravnateljem, učiteljem in mentorjem, ki to omogočajo, in komisiji projekta Mladi za Celje, ki vsako leto opravi veliko in zagotovo ne enostavno delo.

Mladim raziskovalcem je čestital vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Mestni občini Celje dr. Bojan Cvelfar.

Mestna občina Celje