Mestna občina Celje pomaga pri razvoju kmetijstva in podeželja

Zveza slovenske podeželske mladine in Mestna občina Celje sta v sodelovanju dne 7. 3. 2018 v Narodnem domu Celje pripravila dogodek Srečanje mladih kmetov. Srečanje so organizatorji pripravili, ker se še kako dobro zavedajo, da mladi kmetje predstavljajo prihodnost slovenskega kmetijstva in sooblikujejo naše okolje. S svojim delom pripomorejo k prehranski oskrbi lokalnega okolja, krepijo razvoj podeželja v sami občini in s tem tudi ohranjajo krajino.
Glavni namen srečanja je bil mladim kmetom in kmeticam predstaviti aktivnosti lokalne skupnosti na področju kmetijstva, predstaviti smernice kmetijske politike po letu 2020 in nenazadnje, da tudi kmetom in kmeticam prisluhnejo s kakšnimi izzivi se srečujejo pri svojem ustvarjanju ter kje vidijo težave in s kakšnimi rešitvami bi jih lahko rešili. Organizator je prepričan, da le s povezovanjem mladih kmetov in kmetic lahko uresničijo vse inovativne ideje, ki se pojavljajo na tem področju.
Farm, Hen, Bird
Na začetku je vse prisotne nagovoril župan Mestne občine Celje Bojan Šrot. Po njegovih besedah je v kmetijstvu še veliko neizkoriščenih priložnosti. V nadaljevanju je predstavil nekaj pomembnih podatkov. Med drugim je izpostavil, da je v Mestni občini Celje 390 kmetij, katere so po socialno ekonomski strukturi večinoma dopolnilne kmetije in mešane kmetije. Glavna panoga s katero se ti kmetje ukvarjajo je živinoreja, poljedelske kmetije pa so v večini primerov vezane na pridelavo krme za živino. Župan je poudaril tudi, da so v njihovi občini najbolj zastopane male kmetije, ki v povprečju obdelujejo 6,5 hektara kmetijskih zemljišč in da skoraj polovica kmetij leži na območjih s težjimi naravnimi dejavniki za kmetovanje. Zato je po njegovih besedah vsaka spodbuda, ki jo kmetije dobijo, še kako pomembna.

Foto: MOC

S tem namenom je v proračunu Mestne občine Celje za namen razpisa za dodelitev pomoči za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja predvidenih 45.000 evrov. Razpis je bil objavljen 16. februarja in se bo zaključil 30. marca. Na razpis se lahko prijavite vsi, ki bi želeli posodobiti kmetijsko gospodarstvo, za ta ukrep je namenjenih 22.000 evrov ali bi želeli urediti kmetijska zemljišča, za kar je namenjenih 2.500 evrov. Vsi, ki želite pridobiti pomoč za naložbo v predelavo, trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ali bi želeli izvesti naložbo v nekmetijsko dejavnost na kmetiji se lahko tudi prijavite na razpis, saj je na voljo 14. 000 evrov.

Udeležence je s svojo novico razveselila tudi specialistka za razvoj podeželja Polona Starc, ki prihaja iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje, saj je povedala, da bo meseca oktobra objavljen razpis »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Namen tega razpisa je poskrbeti za izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetij.

Udeleženci srečanja so se seznanili tudi s podatkom, da je Mestna občina Celje že enajsto leto članica Lokalne akcijske skupine Raznolikosti podeželja (LAS). Alja Zakošek, ki je višja svetovalka na Mestni občini Celje je povedala, da je LAS »laboratorij« manjših projektov, ki pripomorejo k razvoju podeželja. Povedala je tudi, da so preko projekta LAS v zadnjih letih uresničili projekte kot so: Rubike – kolesarske poti pod Celjsko kočo, otroško igrišče na Šmartinskem jezeru in adrenalinski park na Celjski koči.
 
M.I.