Mestna občina Celje: Predstavili bodo javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu 2024

Foto: Pixabay.com

Iz Mestne občine Celje so poslali sporočilo za javnost, v katerem so zapisali, da bodo v ponedeljek, 5. februarja, ob 16. uri v prostorih Mladinskega centra Celje na Mariborski cesti 2 predstavili javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu 2024. Vse, ki se želijo prijaviti na razpis in potrebujejo dodatne informacije, vabijo, da se predstavitve udeležijo.

Že pred dnevi so sporočili, da je omenjeni javni razpis objavljen na spletni strani Mestne občine Celje in da morajo predlagatelji vloge oddati najkasneje do 16. februarja 2024.

https://moc.celje.si/javni-razpisi/8668-javni-razpis-za-sofinanciranje-mladinskih-programov-in-programov-za-mlade-v-mestni-obcini-celje-v-letu-2024

V razpisu je zapisano, da morajo biti področja delovanja mladine dostopna vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi rezultati programov morajo biti brezplačni in dostopni javnosti.

Okvirna višina sredstev, ki je v občinskem proračunu za 2024 zagotovljena za ta razpis, znaša 28.662,00 evrov.

Na javni razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC, ki izvajajo svojo dejavnost na področju mladinskega sektorja ter izpolnjujejo določene pogoje.

Mestna občina Celje