Mestna občina Celje prejela sredstva za nakup okolju prijaznih komunalnih vozil

Foto: Simbio

Lani jeseni je Mestna občina Celje oddala vlogo na Eko sklad, ki je objavil javni poziv za pridobitev nepovratne finančne spodbude za nakup novih komunalnih vozil. Na javni poziv so se lahko prijavile občine, ki imajo sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka. Pred dnevi je Eko sklad izdal odločbo, po kateri je občina opravičena do 94.720 evrov nepovratnih finančnih spodbud. Celotna investicija skupaj z DDV znaša 144.448 evrov.

Spodbude so namenjene za nakup dveh komunalnih vozil, ki jih bo poganjal stisnjen zemeljski plin in katera bo uporabljalo javno podjetje Simbio d.o.o. Eno vozilo bo služilo prevozu blaga z največjo maso do vključno 7,5 tone in drugo za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.

Vir: MOC