Mestna občina Celje: Pridobljeno uporabno dovoljenje za zadnja dva večstanovanjska objekta v stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10

Foto: Mestna občina Celje

Družba Nepremičnine Celje, ki skupaj z Mestno občino Celje izvaja projekt Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je 27. januarja pridobila pravnomočno uporabno dovoljenje za peti in šesti večstanovanjski objekt na Singenski ulici.

S pridobitvijo uporabnega dovoljenja bo za vselitev na voljo 46 novih javnih najemnih stanovanj. Ključe bo družba Nepremičnine Celje novim najemnikom začela podeljevati predvidoma v začetku marca. V zadnjih dveh stanovanjskih objektih je 15 stanovanj namenjenih mladim in mladim družinam, ostala stanovanja pa bodo oddana upravičencem za neprofitni najem.

Z uradnim odprtjem zadnjih dveh od šestih blokov v novi stanovanjski soseski, ki bo 23. februarja, bo zaključen skupni projekt Mestne občine Celje in družbe Nepremičnine Celje, katerega vrednost je 17,4 milijona evrov. Od tega bosta Mestna občina Celje in Nepremičnine Celje skupaj pridobila 5,8 milijona evrov evropskega sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestna občina Celje je izvedla komunalno ureditev zemljišča v vrednosti 1,46 milijona evrov.

Izgradnja tovrstne soseske je velik finančni zalogaj. Družba Nepremičnine Celje je poleg lastnih sredstev, sredstev Mestne občine Celje in nepovratnih sredstev iz ESRR pridobila tudi namenska dolgoročna posojila Stanovanjskega sklada RS in Sklada skladov SID Banke, s čimer ta projekt predstavlja nov prototip financiranja izgradnje javnih najemnih stanovanj v Sloveniji.

Nova Stanovanjska soseska ima naslov Singenska ulica (1 – 12), in sicer zaradi več kot 30-letnega bogatega sodelovanja z nemškim mestom Singen, kjer so pred petnajstimi leti eno od novih ulic poimenovali Celjska cesta.

Revitalizacijo Dečkovega naselja z izgradnjo soseske Dečkovo naselje 10 so kot enega od ključnih projektov navedli v izvedbenem načrtu Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje, ki je bil sprejet za obdobje 2015-2030.

Na Mestni občini Celje se zavedajo, da je stanovanjska problematika kljub velikim projektom, kakršen je gradnja stanovanjske soseske v Dečkovem naselju, še vedno prisotna. Skupaj z družbo Nepremičnine Celje si bodo v prihodnjih letih prizadevali zagotoviti več stanovanj. Dvanajst oskrbovanih stanovanj bo v začetku leta 2024 na voljo v Vili Vodnikova ulica 14, ki jo družba Nepremičnine Celje rekonstruira v večstanovanjski objekt z javnimi najemnimi stanovanji. Mestna občina Celje bo poskrbela za zunanjo ureditev objekta. Projekt je tudi družbeno odgovorni prispevek družbe Nepremičnine Celje in Mestne občine Celje k revitalizaciji kulturne dediščine v starem mestnem jedru Celja. Projektant, podjetje Studio list iz Celja, in Zavod za varstvo kulturne dediščine – območna enota Celje sta v procesu projektiranja ohranila elemente varovanja kulturne dediščine in omogočila ustrezen nivo funkcionalnosti za kakovostno bivanje.

Mestna občina Celje