Mestna občina Celje: Prizidek k OŠ Hudinja

Foto: Jan Grušovnik

Iz Mestne občine Celje so sporočili, da poteka gradnja prizidka k Osnovni šoli Hudinja skladno s terminskim načrtom. Dela bodo končana predvidoma do konca letošnjega leta, šola pa bo z novim prizidkom dobila 1.453 kvadratnih metrov novih prostorov oziroma 12 novih učilnic, 5 novih kabinetov in ostale spremljajoče prostore. S tem bodo odpravili veliko prostorsko stisko in učencem ter učiteljskemu zboru zagotovili dobre pogoje za vzgojno-izobraževalno delo.

V šoli, ki je bila zgrajena leta 1959 po načrtih arhitekta Emila Navinška, bodo 334 kvadratnih metrov obstoječih površin obnovili. Nekatere učilnice v pritličju bodo preuredili v garderobe, dve učilnici bodo  preuredili v učilnico tehnike in likovnega pouka, eno pa v učilnico za gospodinjstvo. Med obstoječim in novim traktom bodo zgradili pritlični vhodni objekt z nadstrešnico, vetrolovom ter podaljšanimi garderobami. Trenutno izvajajo preboje iz starega v nov del šole, tako da bo septembra potekal pouk nemoteno. V okviru projekta bodo poskrbeli tudi za zunanjo ureditev šole. Ob dovozni cesti bodo uredili parkirišča za dostavo otrok in za invalide, pred šolo pa plato.

Izvajalec gradbenih del je podjetje Remont, ki je z delom začelo januarja letos. Vrednost investicije je nekaj manj kot 2 milijona evrov. Po začetku gradnje so se namreč odločili, da bodo nov prizidek v celoti končali oziroma da bodo uredili tudi drugo nadstropje, v katerem bodo štiri učilnice.

S projektom Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja – okoljsko manj obremenjujoča gradnja so kandidirali za pridobitev sredstev Eko sklada in se prijavili na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Od EKO sklada so prejeli nepovratno finančno vzpodbudo v višini 397.699 eurov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport jih je pozvalo k predložitvi projektne in investicijske dokumentacije. Po pregledu dokumentacije bodo obveščeni o višini predvidenih sredstev sofinanciranja.

Vir: MOC