Mestna občina Celje razpisuje 240.000 evrov za spodbujanje gospodarstva

Foto: pixabay.com

Mestna občina Celje je v zadnjih dneh v Uradnem listu in na svoji spletni strani  objavila Razpis za spodbujanje gospodarstva. Višina razpisanih sredstev znaša 240.000,00 evrov. Obrazci in razpisna dokumentacija so dostopni na: https://moc.celje.si/javna-narocila.

Predvidena okvirna sredstva po posameznih ukrepih:

– 80.000 evrov za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1),

– 40.000 evrov za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2),

– 80.000 evrov za projekte, v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva,

– 40.000 evrov za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov (ukrep 3),

– 20.000 evrov za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest (ukrep 4),

– 20.000 evrov za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih (ukrep 5),

– 40.000,00 evrov za sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture (ukrep 7).

Vlagatelji lahko vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo pošljejo na e-mail [email protected]  do ponedeljka, 20. septembra 2021, do 12.ure.

Vlogo lahko interesenti oddajo do ponedeljka, 27. septembra 2021, do 12.ure v glavno pisarno Mestne občine Celje.

Vir: MOC