Mestna občina Celje: S študijskim obiskom so se začele aktivnosti v pariškem konzorciju Cities@Heart

Foto: Jan Grušovnik

Celje sta obiskali dve predstavnici mreže pariškega konzorcija Cities@Heart, je zapisano v sporočilu za javnost Mestne občine Celje. Razpis za nova akcijska omrežja v okviru programa URBACT IV, v katerih mesta iščejo rešitve za pogoste urbane izzive, je bil objavljen v začetku leta. Ponosni in veseli so, da je bila Mestna občina Celje sprejeta v pariški konzorcij.

Na dvodnevnem obisku sta predstavnici projekta skozi poglobljene vsebinske pogovore spoznavali Celje, njegove prednost in izzive. Skupaj so obdelali obsežen vprašalnik o značilnostih starega mestnega jedra in temah, na katere se želijo osredotočati v obdobju trajanja projekta. V nadaljevanju bodo identificirali temo, ki bo njihov»dežnik« za številne aktivnosti za razvoj in napredek starega mestnega jedra.

Program URBACT je namenjen povezovanju mest in utrjevanju osrednje vloge mest pri soočanju z vse kompleksnejšimi družbenimi spremembami. Program podpira krepitev omrežij med mesti, učenje preko izkušenj drugih ter prenos dobrih praks za izboljšanje urbanih politik in upravljanje urbanih območij. S svojimi strokovnjaki program mestom pomaga pri razvoju inovativnih in trajnostnih praktičnih rešitev, ki vključujejo gospodarske, družbene in okoljske vidike ter upoštevajo principe sodelovanja javnosti.

Akcijsko omrežje Cities@Heart sestavlja 10 partnerskih mest (oziroma organizacij), Pariz pa kot vodilni partner mesta vodi na poti k spremembam za boljša mesta. Partnerji se podajajo na dve in pol leti trajajočo pot soočanja z izbranim urbanim izzivom, aktualnim za vsa sodelujoča mesta.

Poleg Pariza kot vodilnega partnerja in Celja, v projektu sodelujejo še mesta Cesena – Italija, Fleurus – Belgija, Sligo – Irska, Granada – Španija, Krakov – Poljska, Osijek – Hrvaška, združenje Quadrilatero – Portugalska in znanstveni inštitut Amfiktyonyes – Grčija.

Glavni pričakovan rezultat projekta je Celostni akcijski načrt (IAP) in razvoj digitalnih orodij za upravljanje in odločanje.

Krovno bo projekt obravnaval glavne točke kohezijske politike EU za obdobje 2021–2027:

  1. Bolj konkurenčna in pametnejša Evropa
  2. Okolju prijaznejša Evropa, nizkoogljični prehod v neto brezogljično gospodarstvo
  3. Bolj povezana Evropa s povečanjem mobilnosti
  4. Bolj socialna in vključujoča Evropa
  5. Evropa bližje državljanom s spodbujanjem trajnostnega in integriranega razvoja vseh vrst ozemelj

 

 

Na Mestni občini Celje verjamejo, da bo sodelovanje v profesionalni mreži URBACT v veliki meri prispevalo k izboljšanju njihovega dela za razvoj mesta v skladu z najboljšo prakso za potrebe ljudi.

O obisku v Celju pišejo tudi na spletni strani URBACT: Mreža Cities@Heart: Celje zelo dejavno pri oživljanju mestnega središča, a si želijo storiti še več | urbact.eu

Mestna občina Celje bo prejela 72.075 evrov nepovratnih sredstev iz ESRR, kar je do 80 % upravičenih stroškov.

Mestna občina Celje