Mestna občina Celje s Tehnoparkom uspešna tudi na razpisu »EU projekt, moj projekt«

Foto: Mestna občina Celje

Mestna občina Celje je bila uspešna pri prijavi projekta »Grajske poti«, na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah.

Sklep o sofinanciranju projekta so prejeli v začetku tega meseca.

Ocenjena vrednost celotne naložbe znaša 557.259,51 evrov  z DDV, od tega so odobrena nepovratna EU sredstva v višini 348.029,48 evrov  (80 odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov).

Gre za investicijski projekt v javno  turistično infrastrukturo v Mestni občini Celje na območju grajskega griča okoli Starega gradu Celje, ki obsega več ureditev in sicer:

nove povezovalne poti ter tematske točke in počivališča z ustrezno opremo:

pot 1 pod grajskimi stenami: GEOLOŠKA POT,

pot 2 po JZ pobočju: POT Z IGRO V DOLINO,

pot 3 po grajskem jarku, PANORAMSKA POT,

  • razgledne ploščadi nad plezališčem,
  • dveh vhodnih portalov – ploščadi ob vstopu v grad,
  • digitalne nadgradnje (vsebinske tematske točke) ob obstoječi Pelikanovi poti: PELIKANOVA POT.

Mestna občina Celje je bila uspešna tudi pri prijavi na poziv Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, EU projekt, moj projekt 2023, za katerega so prijavili projekt »Generator (Tehnopark Celje)

Gre za nacionalno kampanjo, kjer prijavitelji projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, pripravijo predstavitev svojega projekta v obliki celodnevnega dogodka, ki je predviden med 15. septembrom in 30. oktobrom 2023.

Prijavitelj se predstavi s svojo zanimivo zgodbo v sklopu delavnic za mlajše in starejše, interaktivnih razstav, lutkovnih predstav, pohodov, športnih iger in drugega zabavnega dogajanja.

Za vse izbrane projekte Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj omogoča celostno oglaševanje v lokalnih in digitalnih medijih.

Med 12 izbranimi projekti, med katerimi je torej tudi projekt Generator (Tehnopark Celje),  je mogoče glasovati za Naj projekt 2023 na spletni strani ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, na tej povezavi

https://evropskasredstva.si/eu-projekt-moj-projekt-2023/

Mestna občina Celje