Mestna občina Celje: Šaranovičeva in Ribarjeva ulica sta od ponedeljka dalje zaradi večje prometne varnosti enosmerni

Foto: Mestna občina Celje

Šaranovičeva in Ribarjeva ulica sta od ponedeljka dalje za motorna vozila  enosmerni, za kolesarje pa sta prevozni v obe smeri.

Čez vikend so v Mestni občini Celje označili mesta za parkiranje na vozišču, kolesarski pas (delno kot souporabo prometnega pasu) in namestili ostalo potrebno horizontalno ter vertikalno prometno signalizacijo.

Z novo prometno ureditvijo so na območju, ki je šolski okoliš IV. osnovne šole Celje, v dogovoru s predstavniki mestne četrti Dečkovo naselje in šole vsem udeležencem v prometu, še posebej učencem, zagotovili večjo prometno varnost.

Ta je prioriteta Mestne občine Celje skozi vse leto, zato je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje v minulem obdobju uresničil številne pobude šol za večjo varnost njihovih učencev in tudi ostalih udeležencev v prometu. Še posebej aktiven je na terenu v prvih dneh novega šolskega leta. V sodelovanju z društvi upokojencev v Mestni občini Celje, Policijsko postajo Celje, Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Mestne občine Celje ter ZŠAM Celje je v okoliših vseh celjskih osnovnih šol organiziral preventivno akcijo varovanja na prehodih za pešce. Z akcijo varovanja so začeli na prvi šolski dan, zaključili pa jo bodo v petek, 8. septembra. Policijska postaja Celje in Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje v okoliših šol v Celju izvajata tudi poostren nadzor z meritvami hitrosti.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje si je v minulem šolskem letu v sodelovanju z ravnatelji ogledal okoliše vseh osnovnih šol, s predstavnikom podjetja, ki je zadolženo za vzdrževanje cest, pa pregledal talne obeležbe in talno prometno signalizacijo ter tam, kjer je bilo potrebno, naročil obnovitvena dela. Nabavil je troznake šolska pot za osnovne šole in troznake kolesarski izpit, stožce ter odsevne jopiče, ki jih šole potrebujejo v času izvajanja kolesarskih izpitov.

Da bi zagotovili večjo preglednost, so na Ulici frankolovskih žrtev postavili stebričke in dodatne obeležbe za prepoved parkiranja v šolskem okolišu OŠ Hudinja. Pri III. osnovni šoli Celje so označili dva prehoda za pešce v modri podlagi in za večjo preglednost postavili stebričke. Na  dovozni cesti pri OŠ Frana Kranjca so s postavitvijo stebričkov onemogočili parkiranje. Pri IV. osnovni šoli Celje in OŠ Glazija so večjo varnost zagotovili z montažnimi ovirami za umirjanje hitrosti, v okolišu I. osnovne šole Celje pa označili kar sedem prehodov za pešce v modri podlagi in postavili stebričke. Na Cesti v Dobrovo v šolskem okolišu OŠ Frana Roša in na Drapšinovi ulici v šolskem okolišu IV. osnovne šole Celje so  uredili območje umirjenega prometa. Vse navedene ukrepe je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje izvedel na predlog vodstev šol.

Nacionalna preventivna akcija Varno v šolo

Nacionalna preventivna akcija Varno v šolo, ki se je začela 28. avgusta, bo zaključena v petek, 8. septembra. Letošnji slogan ob začetku šolskega leta 2023/24 nosi plemenito sporočilo Srce prometne varnosti smo vsi.

Osredotoča se na povezovanje skupnosti- učencev, učiteljev, staršev in skrbnikov ter vseh udeležencev v prometu skozi simbol srca, ki simbolizira skrb in varnost. Koordinira jo Agencija za varnost prometa, ki skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Zavodom RS za šolstvo, osnovnimi šolami, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Inštitutom za politike prostora, društvi upokojencev in drugimi nevladnimi organizacijami, izvaja številne aktivnosti za večjo prometno varnost otrok. Z delovanjem našega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se jim pridružuje tudi MOC.

Mestna občina Celje