Mestna občina Celje še naprej branju prijazna

Mestna občina Celje je bila uspešna pri prijavi za podaljšanje naziva branju prijazna občina. V minulem tednu so na Ministrstvu za kulturo prevzeli priznanje in naziv za nadaljnja štiri leta.

V letu 2018 je Mestna občina Celje pridobila naziv branju prijazna občina iz naslova sodelovanja na javnem natečaju, ki ga skupaj z Ministrstvom za kulturo in Skupnostjo občin Slovenije izvajajo v Združenju splošnih knjižnic. V letošnjem letu so oddali prijavo za podaljšanje naziva in bili pri tem uspešni. Pri prijavi so med drugim izpostavili tudi projekt Knjigobežnice. Z namenom spodbujanja in dviga bralne kulturne so postavili knjižne izmenjevalnice, omaric za knjige, ki so dostopne na javnih mestih v vsaki mestni četrti in krajevni skupnosti  in tako ustvarili točke, kjer so knjige dosegljive vsakomur, omogočena pa je tudi njihova menjava.

Slavnostna podelitev nazivov je v minulem tednu na Ministrstvu za kulturo. Udeležili sta se je Tanja Oprešnik z Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje in Polonca Bajc Napret, direktorica Osrednje knjižnice Celje.

Mestna občina Celje