Mestna občina Celje sporoča: Evakuacija preklicana za vsa področja, prebivalci se lahko vrnejo domov

Foto: Zajem zaslona Facebook

Razmere v Celju se še naprej umirjajo, terenske enote so opravile preglede in že odstranjujejo posledice ujme. Evakuacija je preklicana za vsa področja, tako da se lahko prebivalci vrnejo v bivališča, vzpostavljeno bo tudi napajanje z električno energijo in plinom.

Za osebni promet je odprt most proti Laškemu na Ul. XIV. divizije, odprta sta tudi Čopov most in podvoz pri svinjskem sejmu. Ko bodo ekipe namestile ograjo, bo odprt tudi most pri Topru. Takoj, ko bodo očiščene naplavine v podvozu pri parku bo v celoti odprta tudi Partizanska cesta. Delno je zaprta cesta ob sotočju Savinje in Voglajne. Zaprti ostajajo Polulski most, splavarski most, peš most ob sotočju Savinje in Voglajne in levška brv.  Vsaj nekaj dni bo zaradi naplavin in porušenih dreves ostal zaprt mestni park. Zaprto je tudi drsališče. Preklican je ukrep približevanja vodotokom. Še vedno velja ukrep prekuhavanja vode.

Za klice občank in občanov ostaja aktivna urgentna telefonska številka 03 428 09 00, pa tudi e-naslov [email protected]. Vse občanke in občane, ki želijo pomagati prosimo, da se obrnejo na e-mail [email protected] s kontaktnimi podatki oziroma pridejo ob 13. uri pred Dvorano Zlatorog. V prihodnjih dneh se lahko obrnejo tudi na humanitarne organizacije.

Mestna občina Celje naproša, da spremljate aktualne informacije in pazite nase.

Mestna občina Celje