Mestna občina Celje je iz Upravne enote Celje prejela pravnomočno uporabno dovoljenje, na podlagi katerega so v petek za promet odprli skoraj 500 metrov dolg odsek nove severne vezne ceste, ki je s prometnega vidika za naše mesto izjemno pomemben.

 Čeprav je bila gradnja zaradi slabo nosilnega terena, ki ga je bilo potrebno dobro utrditi,  zahtevna, so strokovne službe Mestne občine Celje projekt zaključile v dobrem letu dni. Ministrstvu za infrastrukturo, izvajalcu gradbenih del in med drugimi tudi nadzorniku se zahvaljujemo za kvalitetno opravljeno delo in odlično sodelovanje, voznikom, kolesarjem in pešcem pa želimo varno uporabo naše nove prometne pridobitve. Na Mestni občini Celje se veselijo pomladi, ko bodo lahko okolico nove severne vezne ceste, ob kateri raste 119 javorjev, tudi lepo uredili.

Kot so že večkrat poudarili, nova dvopasovnica zagotavlja najkrajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter bistveno razbremenjuje promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. S projektom Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce so začeli lani jeseni. Zgradili so tudi dve novi krožišči. Prvo krožišče povezuje severno vezno cesto s Cesto na Ostrožno,  drugo pa je zgrajeno na križanju s Cesto v Lokrovec. Pomembno je, ker na tem območju umirja promet in zagotavlja večjo prometno varnost ter večjo pretočnost. V sklopu projekta so sočasno uredili odvodnjavanje, plinovod in telekomunikacijsko omrežje, postavili novo javno razsvetljavo in urbano opremo ter z novima avtobusnima postajališčema omogočili vzpostavitev mestnega potniškega prometa. Gradbena dela je izvajalo podjetje VOC Celje, d. o. o.

 

Vrednost projekta Izgradnja severne vezne ceste z infrastrukturo za kolesarje in pešce  znaša nekaj več kot 1,7 milijona eurov. Pričakujejo, da bodo letos in prihodnje leto od Ministrstva za infrastrukturo prejeli okoli pol milijona evrov iz evropske kohezijske politike. Gre za sredstva iz proračuna Evropske unije in proračuna Republike Slovenije (slovenska udeležba). Ostali denar so zagotovili v občinskih proračunih za obdobje 2018 –  2020.

 

Na novo zgrajeno severno vezno cesto  so navezali tudi most na Cesti v Lokrovec, ki so ga sicer zgradili že lani. Pred tem je bil na tem mestu star in dotrajan most, ki je bil preozek in je stal prenizko nad vodotokom. Nov, sodoben most z obojestranskim pločnikom je protipoplavno ustrezen in višinsko prilagojen severni vezni cesti. Lokalnemu prometu osebnih vozil omogoča najhitrejši dostop preko severne vezne ceste do uvoza za stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10.  Investicija je stala nekaj manj kot 264.000 eurov.

Vir: Mestna občina Celje