Mestna občina Celje sporoča: Z ministrstvom za infrastrukturo o gradnji parkirne hiše pri železniški postaji

Vodstvo Mestne občine Celje se bo v prihodnjih dneh v Ljubljani sestalo s predstavniki ministrstva za infrastrukturo na temo izgradnje parkirne hiše pri železniški postaji v Celju in ureditve medsebojnih razmerij s Slovenskimi železnicami glede zemljišč na tem območju. Načrtovana izgradnja parkirne hiše pri železniški postaji sodi v sklop uresničevanja strategije trajnostne mobilnosti v Celju, ki med drugim predvideva postopen umik prometa iz najožjega mestnega središča in vzpostavitev dodatnih parkirišč na robu mestnega jedra.

Mestna občina Celje si že več let prizadeva urediti zemljišče na tem območju. S Slovenskimi železnicami poskušajo skleniti dogovor glede menjave zemljišč, prav tako, da bi odstranile dva slepa tira, s čimer bi lahko gradili parkirno hišo na površini med Ulico XIV. divizije in območjem delujočih železniških tirov.

Rešitve za parkirna mesta iščejo tudi z državno direkcijo za ceste (DRSI) in Darsom, saj želijo na obrobju mesta zgraditi dve novi krožišči, kjer bosta urejeni tudi vozlišči P&R (Parkiraj in odpelji). Pri prvem gre za preureditev sedanjega križišča Partizanske ceste z državno cesto v smeri za Laško, na območju Brega.

Drugo tako območje s krožiščem in vozliščem P&R je predvideno pri izvozu z avtoceste (AC center), v križišču z Mariborsko cesto. Za to lokacijo je v izdelavi projektna naloga za izvedbo večjega rondoja in parkirišča znotraj južne pentlje avtocestnih priključkov.

Na Mestni občini Celje verjamejo, da bosta ti načrtovani vozlišči P&R, kateri nameravajo po izgradnji vključiti v sistem javnega parkiranja in jih povezati z mestnim središčem s povečano frekvenco prevozov Celebusa, zmanjšali pritisk na parkirna mesta v mestnem jedru.

Mestna občina Celje poudarja, da je sredi leta 2020 v Ulici XIV. divizije odprla prvo parkirišče oziroma vozlišče po sistemu P&R. Tam so uredili 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila, tri za invalide, štiri za polnjenje električnih avtomobilov, osem parkirnih mest pa je namenjeno avtodomom. Na vozlišču je vzpostavljena tudi postaja sistema KolesCE s 36 stojali, v neposredni bližini so postajališča Celebusa.

Mestna občina Celje je sicer v iztekajočem se letu v skladu z omenjeno strategijo trajnostne mobilnosti uredila dve novi parkirišči znotraj mestnega središča.

V začetku junija so odprli novo parkirno hišo v Kocbekovi ulici, neposredno ob III. OŠ, kjer je na voljo 66 parkirnih mest za osebna vozila abonentov. Ob tem je šest parkirnih mest namenjenih polnjenju okolju prijaznih hibridnih in električnih vozil.

Še prej, ob koncu februarja, so na območju pri nekdanji Srednji ekonomski šoli uredili 40 parkirišč in jih vključili v sistem modre cone. Prav tako so v modro cono vključili parkirna mesta v Razlagovi ulici.

V neposredni bližini mestnega središča v Celju sta še dve parkirni hiši, Celeiapark in GH Glazija, ki jo nameravajo povečati in dograditi za potrebe parkiranja osebnih vozil ter reševalnih vozil Zdravstvenega doma Celje.

Z izgradnjo nove parkirne hiše ob železniški postaji ocenjujejo, da bo v Celju dovolj parkirnih mest, s katerih je mogoč hiter dostop do mestnega središča. Z manj motornih vozil, uporabo Celebusa in sistema KolesCE bodo prispevali k manjši prometni obremenitvi mestnega središča, čistejšemu zraku, lepšemu okolju in prijetnejši izkušnji ob različnih opravkih v mestu.

Mestna občina Celje